Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

157. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 13.02.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2020. godinu dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) dokument zaključci
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice dokument zaključci
4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo dokument zaključci
5. Predlog akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2020. godinu sa Izvještajem o sprovođenju Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu dokument zaključci
6. Informacija o predsjedavanju Crne Gore Centralno-evropskom inicijativom (CEI) u periodu 1. januar - 31. decembar 2020. godine dokument zaključci
7. Informacija o finansiranju aktivnosti na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai za 2020. godinu dokument zaključci
8. Informacija o unapređenju sistema budžetiranja i višegodišnjeg budžetskog okvira dokument zaključci
9. Predlog odluke o visini naknade Odboru direktora "Naučno-tehnološkog parka Crne Gore" društva sa ograničenom odgovornošću dokument zaključci
10. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Aerodromi Crne Gore" AD za 2018. godinu dokument zaključci
11. Predlog plana rada i Predlog finansijskog plana "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2020. godinu dokument zaključci
12. Nacrt lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano" s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
13. Izvještaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2019. godinu dokument zaključci
14. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva pravde u 2019. godini dokument zaključci
15. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta i mladih dokument zaključci
16. Kadrovska pitanja zaključci
16.1 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Požegi – Republika Hrvatska dokument
16.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija dokument
16.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Gusinje i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana Opštine Gusinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno - urbanističkog plana (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne investicione komisije (bez rasprave) dokument zaključci
19. Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije (za period jul-decembar 2019. godine) (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju (bez rasprave) dokument
zaključci
22. Informacija o Predlogu paketa podrške (SSP) za informaciono-komunikacione usluge nacionalnom vojnom predstavniku Crne Gore (NMR) u SHAPE za 2020. godinu s Predlogom paketa podrške (bez rasprave) dokument zaključci
23. Informaciju o privremenom obezbjeđenju prostora za Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju (bez rasprave) dokument zaključci
24. Informacija o potrebnim dodatnim finansijskim sredstvima za sprovođenje plana preventivnih mjera za nadzor i kontrolu bolesti kvrgave kože goveda i afričke kuge svinja i drugih potencijalno opasnih zaraznih bolesti u 2020. godini (bez rasprave) dokument zaključci
25. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (bez rasprave) dokument zaključci
26. Izvještaj o radu Sekretarijata za razvojne projekte u 2019. godini (bez rasprave) dokument zaključcif
27. Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Litvaniji, 20. februara 2020. godine (bez rasprave) dokument zaključci
28. Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Letoniji, 21. februara 2020. godine (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Žabljak (bez rasprave) dokument zaključci
30. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Pljevlja (bez rasprave) dokument zaključci
31. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Herceg Novi (bez rasprave) dokument zaključci
32.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u OJU "Muzeji" Kotor (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO "Benergo" Berane (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisanih u list nepokretnosti broj 73, KO Privredna zona, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Štampar Makarije" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 4336 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Strugar" iz Ulcinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3143 KO Ulcinj, opština Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja elektro-ekonomska škola iz Bijelog Polja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 373 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu novčane naknade službenicima Uprave policije za rad u Štabu operativne akcije "Ljeto 2019" (bez rasprave)  dokument zaključci   
40.  Pitanja i predlozi       
40.1  Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore  dokument  zaključci