Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

158. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.02.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o načinu određivanja identifikacionog broja dokument zaključci
3. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o boji i oznakama vozila i plovila, naoružanju i posebnoj opremi koji se upotrebljavaju za vršenje policijskih poslova dokument zaključci
4. Predlog uredbe o uniformi, oznakama zvanja, naoružanju, vozilima i posebnoj opremi službenika obezbjeđenja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija dokument zaključci
5. Predlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore dokument zaključci
6. Informacija o potrebi privremenog zatvaranja graničnog prelaza Vraćenovići, za period od 90 dana, tokom izgradnje saobraćajne infrastrukture na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići - Deleuša dokument zaključci
7. Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima s Nacrtom aneksa Sporazuma dokument zaključci
8. Izvještaj o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj s Predlogom sporazuma dokument zaključci
9. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Instituta Matías Romero Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Meksičkih Država s Nacrtom memoranduma dokument zaključci
10. Kadrovska pitanja zaključci
10.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za željeznice dokument
10.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11.  Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Bijelo Polje (bez rasprave)  dokument  zaključci   
12.  Predlog odluke o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu životne sredine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
13.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu "Ražano polje", opština Žabljak s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji (bez rasprave)  dokument  zaključci   
14.  Informacija o radu Komisije za nestala lica u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
15.  Informacija o obezbjeđivanju budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima iz Rezerve (bez rasprave)  dokument  zaključci   
16.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3039, od 12. oktobra 2017. godine, sa sjednice od 5. oktobra 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
17.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-8057, od 16. januara 2020. godine, sa sjednice od 26. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na konferenciji na visokom nivou o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana pod nazivom "Od Soluna 2003. do Zagreba 2020.", Solun, 24. februara 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana, u Pragu, 27. februara 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
22.  Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja turističkog naselja kategorije 5* Rt Stari Ulcinj-Kruče investitora DOO "Strojservis - gradnja" Bar od značaja za razvoj Države Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja turističkog kompleksa 5* u Baru investitora DOO "Čanj Investment" Podgorica od značaja za razvoj Države Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Tivat (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Kotor (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Andrijevica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Žabljak (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Šavnik i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Šavnik (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i Predlog za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 72, KO Brijeg, opština Plužine s predlozima ugovora (bez rasprave) dokument  zaključci   
30.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 41/1, upisane u list nepokretnosti broj 21, KO Padež, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
31.  Pitanja i predlozi       
31.1  Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu  dokument  zaključci  
31.2  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Investicionom samitu za Zapadni Balkan, 24. februara 2020. godine, u Londonu, u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj  dokument  zaključci   
31.3  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Globalnom forumu o obrazovanju 2020, Ujedinjeni Arapski Emirati, od 25. do 27. februara 2020. godine  dokument  zaključci