Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

161. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.03.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) dokument
zaključci
3. Predlog odluke o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2020. godinu dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Zlatica B" u Glavnom gradu Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Zlatica B" u Glavnom gradu Podgorica dokument
zaključci

5. Izvještaj sa IX sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je održan u Podgorici 5. decembra 2019. godine dokument
zaključci

6. Informacija o zahtjevu Eni Montenegro BV Holandija i Novatek Montenegro BV Holandija, za produženje prvog Perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10 dokument
zaključci

7. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima dokument
zaključci

8. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2416, od 4. maja 2018. godine dokument
zaključci

9. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016-2020, za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu dokument
zaključci
10. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. godina, za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu dokument
zaključci
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije (2016-2020), za 2019. godinu dokument
zaključci
12. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010 - 2019. godina), za 2019. godinu dokument
zaključci
13. Završni izvještaj o realizaciji Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (2016 - 2020) dokument
zaključci
14. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite (2018 - 2022) za 2019. godinu dokument
zaključci
15. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih (2018 - 2022) za 2019. godinu dokument zaključci
16. Izvještaj o realizaciji Nacionalne stambene strategije za period 2011-2020. godine, Akcionog plana za period 2015-2020. godine i Programa socijalnog stanovanja za period 2017 - 2020. godine, za izvještajni period 2018/19. godina
dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova dokument zaključci
18. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2019. godinu s Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2019. godinu dokument zaključci
19. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova dokument zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
20.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
20.3 Predlog mišljenja za izbor izvršne direktorice Regulatorne agencije za energetiku dokument
20.4 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
20.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
20.6 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama dokument
20.7 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama dokument
20.8  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument    
20.9 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument     
20.10  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument     
20.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument     
20.12  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi  dokument     
20.13  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kazahstanu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi  dokument     
20.14  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bjelorusiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi  dokument     
20.15  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane  dokument    
20.16  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar  dokument     
20.17  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
21.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
22.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva u KO Jabuka, KO Mateševo, KO Sunga i KO Bare Kraljske na teritoriji Opštine Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Pelev Brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
24.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza "Vraćenovići" (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
26  Informacija o ustupanju na korišćenje bez naknade poslovnog prostora Agenciji za investicije Crne Gore s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje poslovnog prostora, bez naknade (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
28.  Drugi izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom (za 2019. godinu) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
29.  Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
30. Informacija o isplati naknada za rad komisija za praćenje projekata u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/08, 39/18, 42/18 i 34/19) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
31.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-206/3, od 20. februara 2014. godine, sa sjednice od 13. februara 2014. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
32.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprave carina na potrošačku jedinicu Upravu za imovinu - objedinjene javne nabavke (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
33.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
34.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
35.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
 
36. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade i varijabilni dio zarade zaposlenih u Agenciji za investicije Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
37.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Gusinje (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
38.  Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Andrijevica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
39.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Petnjica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
40.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 407/4, upisane u posjedovnom listu broj 45, KO Dučice, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
41.  Predlog za davanje saglasnosti JU Viša stručna škola "Policijska akademija" iz Danilovgrada za pokretanje postupka prodaje motornog vozila Volkswagen Passat - DG CG 046 u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1257 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci
 
43.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknade za rad članovima Nacionalnog koordinacionog tijela u oblasti presađivanja organa u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
44.  Pitanja i predlozi       
44.1  Predlog odluke da se objekti u Danilovgradu i Ulcinju ustupe za sprovođenje mjera karantina  dokument
zaključci
 
44.2  Informacija o potrebi Agencije za investicije Crne Gore da koristi budžetska sredstva Sekretarijata za razvojne projekte i Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija  dokument  zaključci
 
44.3 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisane u list nepokretnosti broj 68, KO Smrčje, Opština Kolašin  dokument  zaključci