Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

162. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.03.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog hitnih mjera Vlade kao podrška građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa dokument
zaključci
2. Predlog odluke da se objekti u Igalu i Sutomoru ustupe za sprovođenje mjera karantina dokument zaključci