Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 26.03.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o dopunama Odluke o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Crne Gore dokument zaključci
2. Predlog odluke da se objekat hotela "Marienplatz" u Podgorici ustupi za sprovođenje mjere karantina za izvršenje mjere pritvora određene licima koja ne poštuju rješenja o samoizolaciji i naredbe za sprječavanje koronavirusa
dokument
zaključci
3.  Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za I kvartal 2020. godine
dokument  zaključci   
4.  Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2019. godinu
dokument  zaključci   
5.  Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica development" AD – Tivat – projekat Luštica bay za 2019. godinu
dokument  zaključci   
6.  Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo "Lastavica" sa tvrđavom "Mamula" Herceg Novi za 2019. godinu
dokument  zaključci   
7.  Završni izvještaj o realizaciji Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2017 - 2019. godinu  dokument  zaključci   
8.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024, za 2019. godinu  dokument  zaključci   
9.  Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2019. godini
dokument  zaključci   
10.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 za 2019. godinu s Predlogom akcionog plana za 2020. godinu  dokument  zaključci   
11.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori 2019-2023, za 2019. godinu  dokument  zaključci   
12.  Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima DOO "Skijališta Crne Gore" Mojkovac za period 01.01 - 31.12.2019. godine  dokument  zaključci   
13.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 22 stav 2 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 10/15 i 53/16), koju je podnijela nevladina organizacija "Institut za vladavinu prava", iz Podgorice  dokument  zaključci   
14.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa samostalnim organom uprave u 2019. godini  dokument  zaključci   
15.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva kulture u 2019. godini  dokument  zaključci   
16.  Izvještaj Ministarstva sporta i mladih o radu i stanju u upravnim oblastima u 2019. godini  dokument  zaključci   
17.  Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2019. godinu  dokument  zaključci   
18.  Izvještaj sa sastanka Mješovite komisije o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju između delegacija Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije, koji je održan 5. i 6. marta 2020. godine, u Beogradu  dokument  zaključci   
19.  Kadrovska pitanja    zaključci   
19.1  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
19.2  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
19.3  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument    
19.4  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove  dokument     
19.5  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
19.6  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Željeznički prevoz Crne Gore” AD Podgorica  dokument     
19.7  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica  dokument     
19.8  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Montecargo“ AD Podgorica  dokument