Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 02.04.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dokument zaključci
2. Informacija o realizaciji obaveza iz Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Lješnica - Bioče", Opština Bijelo Polje s Predlogom odluke o produženju roka koncesije i Predlogom aneksa 3 Ugovora o koncesiji
dokument
zaključci
3.  Informacija o plaćanju prekovremenog rada i stimulaciji za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za mart 2020. godine  dokument  zaključci   
4.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za period 2016 - 2020 za sprovođenje Strategije razvoja energetike do 2030. godine, za 2019. godinu  dokument  zaključci   
5.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća U Crnoj Gori 2018-2022, za 2019. godinu  dokument  zaključci   
6.  Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2019. godini  dokument  zaključci   
7.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. godina, za 2019. godinu  dokument  zaključci   
8.  Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022, za 2019. godinu  dokument  zaključci   
9.  Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori (2018-2021), za 2019. godinu  dokument  zaključci   
10.  Predlog plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori (2018-2021) za period 2020-2021. godina  dokument  zaključci   
11.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade (2017-2021) za 2019. godinu  dokument  zaključci   
12.  Predlog prelaznog akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020 za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2019. godini  dokument  zaključci   
13.  Predlog akcionog plana za sprovođenje programa "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020", za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu  dokument  zaključci   
14.  Informacija o dopuni Nominacionog dosijea za upis Bokeljske mornarice na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva  dokument  zaključci   
15.  Informacija o stepenu realizacije aktivnosti u vezi sa prenošenjem posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš  dokument  zaključci   
16.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore  dokument  zaključci   
17.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i organa uprave za 2019. godinu  dokument  zaključci   
18.  Izvještaj Ministarstva rada i socijalnog staranja o radu i stanju u upravnim oblastima za 2019. godinu sa izvještajima organa nad kojima Ministarstvo vrši nadzor  dokument  zaključci   
19.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva javne uprave za 2019. godinu  dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2019. godinu  dokument  zaključci   
21.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Plav  dokument  zaključci   
22.  Predlog za preusmjerenje sredstava u iznosu od 1.166.361,00 eura sa Ministarstva finansija na Zavod za zapošljavanje Crne Gore na program Podrška programu za samozapošljavanje  dokument  zaključci   
23.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument  zaključci   
24.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Vidaka Latkovića, iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci