Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 16.04.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći dokument zaključci
2. Dvadeset četvrti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period oktobar – decembar 2019.
dokument
zaključci
3.  Dvanaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2019.  dokument  zaključci   
4. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020-2022.  dokument  zaključci   
5.  Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore za vrijeme učešća u NATO misiji u Republici Irak (NATO MISSION IRAQ - NMI)  dokument  zaključci   
6.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Jabuka i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo  dokument  zaključci  
7.  Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2020. godinu  dokument  zaključci   
8.  Predlog odluke o pilot prodaji drvnih sortimenata na šumskim stovarištima "Kosanica" i "Otilovići" u područnoj jedinici Pljevlja  dokument  zaključci   
9.  Izvještaj o procjeni zdravstvenog stanja šuma i održivosti gazdovanja šumama za 2019. godinu  dokument  zaključci   
10.  Informacija o statusu projekta izgradnje vrtića u Bloku VI  dokument  zaključci   
11.  Izvještaj o realizaciji poreske politike u 2019. godini  dokument  zaključci   
12.  Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2019. godinu  dokument  zaključci   
13.  Informacija o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenog od strane društva za reviziju "Crowe MNE" d.o.o. vezano za realizaciju projekta Izgradnje kondo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin  dokument  zaključci   
14.  Informacija o zaključenju Ugovora o adaptaciji zgrade više ministarstava na Rimskom trgu u Podgorici (klaster III), koji se realizuje u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora o adaptaciji zgrade više ministarstava na Rimskom trgu u Podgorici (klaster III)  dokument  zaključci   
15.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine bentonita ležišta "Bijelo polje", Opština Bar s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument  zaključci   
16.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta "Maljat", Opština Danilovgrad s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument  zaključci   
17.  Informacija o realizaciji mjera u skladu sa Šengenskim akcionim planom u oblasti nabavke i održavanja opreme - motornih vozila za potrebe Sektora granične policije Uprave policije  dokument  zaključci   
18.  Godišnji izvještaj o realizaciji Programa iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019-2022) u 2019. godini  dokument  zaključci   
19.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova za 2019. godinu  dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o radu Ministarstva ekonomije za 2019. godinu  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o radu Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa uprave za 2019. godinu  dokument  zaključci   
22.  Izvještaj o radu Ministarstva nauke za 2019. godinu  dokument     
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
23.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 36 u zahvatu DUP-a "Gorijevac" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Rožaje (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje na korišćenje putničkog motornog vozila Fonda za zdravstveno osiguranje Kliničkom centru Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Srbija" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 738 KO Stari Bar, opština Bar, u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Salko Aljković" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2402 KO Pljevlja, opština Pljevlja, u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
28.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dr Dragiša Ivanović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1949 KO Doljani, Glavni grad Podgorica, u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Jovan Tomašević" iz Bara za davanje na korišćenje Opštini Bar područnog objekta u Gluhom dolu upisanog u list nepokretnosti broj 330 KO Gluhi do, opština Bar, u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Pitanja i predlozi       
30.1  Informacija o sprovođenju privremene mjere obavezne institucionalne izolacije u objektu "Kroling", doo iz Danilovgrada - Studentski dom "Krost" u Podgorici, radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa COVID 19
dokument  zaključci