Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 23.04.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I kvartal 2020. godine dokument zaključci
2. Informacija o nastavku realizacije Programa "Stop sivoj ekonomiji" u 2020. godini dokument zaključci
3. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021 za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu dokument zaključci
4. Informacija o problemu snabdijevanja građana ljekovima koje ZU Apoteke Crne Gore "Montefarm" ne može da nabavi i distribuira zdravstvenim ustanovama i apotekama u naredna tri mjeseca dokument
zaključci
5. Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju realizacije kapitalnih projekata Uprave javnih radova s Predlogom ugovora o kreditu dokument zaključci
6. Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument zaključci
7. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025., za 2019. godinu dokument zaključci
8. Izvještaj o poslovanju Društva s ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Crne Gore" - Podgorica, u periodu 20. septembar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine sa finansijskim izvještajima dokument zaključci
9. Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis – Nikšić", u periodu 1. januar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine sa finansijskim izvještajima dokument zaključci
10. Izvještaj Ministarstva zdravlja o radu i stanju u upravnim oblastima za 2019. godinu dokument zaključci
11. Izvještaj o radu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2019. godinu dokument zaključci
12. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2019. godinu dokument zaključci
13. Predlog za izdavanje u zakup nepokretnosti koje se nalaze na vojnom aerodromu "Knjaz Danilo" u Podgorici i nepokretnosti koja se nalazi na lokaciji "Veliki Štuoc-Durmitor" na Žabljaku dokument zaključci
14. Informacija o potrebi isplate varijabilnog dijela zarade za zaposlene u Sektoru za zdravstvenu zaštitu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Birou za zdravstvenu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova zbog doprinosa u sprječavanju korona virusa
dokument
zaključci
15. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi (predlagači poslanici: Jovanka Laličić, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović i Andrija Popović) dokument
zaključci
16. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 99 st. 1 i 2 Zakona o sportu ("Službeni list CG", broj 44/18), koju je podnijela Unija poslodavaca Crne Gore dokument
zaključci
17. Predlog programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica za 2020. godinu dokument
zaključci
18. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
zaključci
19. Predlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji Uprave za dijasporu dokument
zaključci
20. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore dokument
zaključci
21. Predlog za preusmjerenje sredstava dokument
zaključci
22. Kadrovska pitanja dokument
zaključci
22.1 Određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
22.2 Razrješenje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
22.3 Prestanak mandata direktora Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
22.4 Imenovanje direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
22.5 Prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
22.6 Izbor članova Odbora direktora HG "Budvanska rivijera" AD Budva
22.7 Određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XVIII redovnoj Skupštini akcionara HG "Budvanska rivijera" AD Budva
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Šavnik radi ostvarivanja javnog interesa - uređenja platoa kanjona Nevidio dokument
zaključci
24. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko - građevinskog kamena ležišta "Međeđe", Opština Nikšić s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji dokument
zaključci
25. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko - građevinskog kamena sa lokaliteta "Stupne", Opština Kotor s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji dokument
zaključci
26. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Branke Nikolić, iz Cetinja dokument
zaključci
27. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015 - 2020, za 2019. godinu  dokument
zaključci