Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

17. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 16.03.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji
dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore
dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave
dokument
zaključci

8. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave

zaključci

9. Predlog odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izmjenama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe
dokument
zaključci
11. Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade Crne Gore-Ministarstva finansija i Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica
dokument
zaključci
12. Izvještaj o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 - 2020, u 2016. godini
dokument
zaključci
13. Informacija o razlozima nepostojanja prostorno planske dokumentacije u primorskim opštinama sa predlogom mjera za unapređenje stanja
dokument
zaključci
14. Informacija o obezbjeđenju Garancije izdate od strane Vlade Crne Gore za kreditni aranžman između Evropske investicione banke i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, za projekat "Željeznička infrastruktura III" s predlozima ugovora
dokument
zaključci
15. Informacija o pomoći komercijalnim i lokalnim radio i TV emiterima
dokument zaključci
16. Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore u 2016. godini
dokument zaključci
17. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa razvoja sporta u Crnoj Gori, u 2016. godini
dokument zaključci
18. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane u 2016. godini i Izvještaj o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka u 2016. godini
dokument zaključci
19. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima u 2016. godini
dokument zaključci
20. Izvještaj Ministarstva ekonomije o radu i stanju u upravnim oblastima u 2016. godini
dokument zaključci
21. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i organa u sastavu u 2016. godini
dokument zaključci
22. Izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma o radu i stanju u upravnim oblastima u 2016. godini
dokument zaključci
23. Kadrovska pitanja
zaključci
23.1 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar
dokument
23.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar
dokument
23.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXVI vanrednoj Skupštini akcionara "Rudnik uglja" AD Pljevlja
dokument
23.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica
dokument
23.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica
dokument    
23.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica
dokument    
23.7  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica
dokument    
23.8  Predlog rješenja o razrješenju v.d. direktora Zavoda za školstvo
dokument    
23.9  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Zavoda za školstvo  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
24.  Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona
dokument zaključci
 
25.  Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije (bez rasprave)
dokument zaključci
 
26.  Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2016. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
27.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za školstvo (bez rasprave)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
28.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva (bez rasprave)
dokument zaključci
 
29.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju (bez rasprave)
dokument zaključci
 
30.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
31.  Zahtjev za davanje saglasnosti za ustanovljavanje hipoteke na objektu hotela Regent Porto Montenegro (bez rasprave)
dokument zaključci
 
32.  Zahtjev za davanje saglasnosti za ustanovljavanje hipoteke na objektu u izgradnji – nastavku hotela Regent Porto Montenegro (bez rasprave)
dokument zaključci
 
33.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)
dokument zaključci
 
34.  Pitanja i predlozi       
34.1  Informacija o kratkoročnom zaduživanju Opštine Bijelo Polje, kroz faktoring – otkup budućeg potraživanja, u cilju održavanja tekuće likvidnosti, u iznosu od 1.050.000,00 eura
dokument zaključci
 
34.2  Usmena informacija o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima na kojima svojinska prava vrše opštine na državu Crnu Goru    zaključci
 
34.3  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3292, od 29. decembra 2016. godine, sa sjednice od 22. decembra 2016. godine
dokument zaključci
 

NAPOMENA: Materijal za tačku 8 - Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave razmatran je na narednoj - 18. sjednici Vlade Crne Gore.