Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 07.05.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2020. godinu dokument zaključci
2. Informacija Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. u vezi Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2503, od 24.04.2020. godine dokument zaključci
3. Predlog strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje Crne Gore 2020-2024. godina s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024, za period 2020-2021. godine dokument zaključci
4. Informacija o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 dokument zaključci
5. Predlog odluke o raspodjeli dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica dokument zaključci
6. Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1. jul-31. decembar 2019. godine dokument zaključci
7. Predlog odluke o osnivanju Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore dokument zaključci
8. Informacija o realizaciji programa zapošljavanja i usavršavanja doktora nauka, doktoranada, mladih istraživača i inovatora u naučnim ustanovama i privredi dokument zaključci
9. Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta "Snabdijevanja vodom Donje i Gornje Lješanske nahije" s Predlogom ugovora dokument zaključci
10. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1034, od 12. marta 2020. godine, sa sjednice od 5. marta 2020. godine dokument zaključci
11. Informacija o dodjeli sredstava porodici Marije Djonaj iz Tuzi povodom rođenja troje djece dokument zaključci
12. Predlog odgovora na inicijativu Nevladine fondacije "Građanska alijansa" za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti od 21.03.2020. godine dokument zaključci
13. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o Prijestonici (predlagači poslanici mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) dokument zaključci
14. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (predlagači poslanici Danijela Pavićević i Srđan Milić) dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane dokument
zaključci
16. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave dokument
zaključci
17. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma dokument
zaključci
18. Kadrovska pitanja dokument zaključci
18.1 Predlog za imenovanje zamjenice Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici
18.2 Predlog za imenovanje zamjenika Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Kotoru
18.3 Predlog za prestanak mandata zamjenice Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Bijelom Polju
18.4 Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete
18.5 Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dvosistemskog DV 10 KV Petnjica od TS 35/10 KV "Berane 3" do otcjepnog stuba u Paljuhu u zahvatu KO Polica, Opština Berane dokument
zaključci
20. Informacija o ustupanju donacije Lori Šoć JU Narodni muzej Crne Gore
dokument
zaključci
21. Završni izvještaj o sprovođenju Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje za period 2015-2019. godina dokument
zaključci
22. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana sa finansijskim izvještajem DOO "Project-Consulting" Podgorica za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine sa Odlukom Odbora direktora DOO "Project - Consulting" o pokriću gubitaka iz prethodnih godina dokument
zaključci
23. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dokument
zaključci
24. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci
25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija dokument
zaključci
26. Predlog mišljenja na Predlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nazakonito stečene imovine (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak) dokument
zaključci
27. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 4151/48, 4151/49, 4151/50, 4151/51, 4151/53, 4151/56 i 4151/59, upisanih u list nepokretnosti broj 664, KO Majstorovina, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
28. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1794/12, upisane u list nepokretnosti broj 1222, KO Reževići I, Opština Budva s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka za otuđenje motornog vozila po sistemu "staro za novo" dokument
zaključci