Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

178. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.06.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2020. godinu dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o zakonskim mjernim jedinicama dokument zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu dokument zaključci
4. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima dokument zaključci
5. Informacija o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže dokument zaključci
6. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period april – jun 2020. godine dokument zaključci
7. Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2019. godinu dokument zaključci
8. Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje Odluke Ustavnog suda Crne Gore U III br. 280/17 na ime potraživanja bivših radnika Radoja Dakića dokument zaključci
9. Informacija o žalbenom mehanizmu na Projektu "Program unapređenja crnogorskog obrazovanja" koji se sprovodi u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) s Predlogom sporazuma o saradnji dokument zaključci
10. Informacija o realizaciji hitnih nestandardnih nabavki i troškovima u zdravstvenom sistemu nastalih usled pandemije korona virusa dokument zaključci
11. Informacija o Prvom izvještaju o činjeničnom stanju pripremljenom od strane društva za reviziju "Crowe MNE" d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta izgradnje hotela "Breza", Kolašin, po kondo modelu poslovanja dokument zaključci
12. Informacija o pripremi Projekta "Neka bude čisto" za 2020. godinu s Predlogom sporazuma o realizaciji Projekta "Neka bude čisto" za 2020. godinu dokument zaključci
13. Informacija o funkcionisanju portala "Glas građana – e-Peticije" sa Informacijom o realizaciji Radnog zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2866, od 28. maja 2020. godine dokument zaključci
14. Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) - "Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona"
dokument
zaključci
15. Izvještaj o radu Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2019. godinu
dokument
zaključci
16. Kadrovska pitanja
16.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
16.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za željeznice dokument
16.3 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Londonu
dokument
16.4 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Irskoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Londonu dokument
16.5 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Islandu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Londonu dokument
16.6 Predlog rješenja o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) dokument
16.7 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju dokument
16.8 Predlog rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica
dokument
16.9 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanja u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
16.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
16.11 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić dokument
16.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija dokument
16.13 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Luka Bar" AD Bar dokument
16.14 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar dokument
16.15 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar dokument
16.16 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar dokument
16.17 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Zavoda za školstvo dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u Prijestonici Cetinje radi realizacije projekta "Rekonstrukcija malih hidroelektrana MHE Rijeka Crnojevića – Cetinje" dokument
zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje graničnog prelaza "Ranče", Opština Pljevlja dokument
zaključci
19. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti dokument
zaključci
20. Informacija o potrebi pristupanja 35. Konvenciji o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba
dokument
zaključci
21. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za dijasporu dokument
zaključci
22. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Bijelom Polju dokument
zaključci
23. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za kadrove na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
24. Predlog mišljenja na Predlog zakona o utvrđivanju šeme državnih garancija za kredite kao mjera podrške privredi (lex specialis) (predlagači poslanici mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović-Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) dokument
zaključci
25. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2 Odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2020. godinu ("Službeni list CG", broj 37/20), koju je podnio advokat Milan Vojinović iz Nikšića dokument
zaključci
26. Pitanja i predlozi
26.1 Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare
dokument zaključci
26.2 Informacija Uprave za imovinu o kupovini poslovnog prostora za potrebe Uprave za statistiku Monstat i državnih organa, shodno prioritetima, za koje Uprava za imovinu plaća zakup
dokument
zaključci
26.3 Informacija o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavaja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 dokument zaključci
26.4 Informacija u vezi dodjele koncesije za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i predlozima ugovora o koncesiji dokument zaključci
26.5 Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Univerzitet Crne Gore dokument
zaključci
26.6 Predlog za određivanje v.d. direktora Uprave za željeznice dokument
zaključci