Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 13.08.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve, za potrebe nabavke medicinskih aparata shodno odluci Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti
dokument
zaključci
3. Informacija o neophodnosti plaćanja troškova pružanja usluge karantina preduzeću Comp Comerc
dokument zaključci
4. Predlog o zaključenju poravnanja u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Herceg Novom, po tužbi tužioca Opštine Herceg Novi protiv Države Crne Gore, radi isplate dokument
zaključci
5. Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za realizaciju projekata asfaltiranja puta Kujevići-Grupe-Hadžići-Fejzići u opštini Rožaje i izgradnje filter stanice u okviru projekta rekonstrukcije vodovodne mreže i dovođenja prelivnih voda od Modrog jezera - I faza u opštini Žabljak
dokument
zaključci
6. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija dokument zaključci
7. Kadrovska pitanja zaključci
7.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
7.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
7.3 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za statistiku dokument
7.4 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture dokument
7.5 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
7.6 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
7.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
7.8 Predlog rješenja o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Srbiji sa sjedištem u Sremskim Karlovcima dokument
7.9 Predlog rješenja o razrješenju izvršne direktorice Centra za posredovanje dokument
7.10 Predlog rješenja o imenovanju izvršne direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova dokument
7.11 Predlog rješenja o razrješenju predsjednice i članova Upravnog odbora Centra za posredovanje dokument
7.12 Predlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova dokument
7.13 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica dokument
7.14 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI redovnoj Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica dokument
7.15 Predlog rješenja o imenovanju članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Nikšić i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana (bez rasprave) dokument zaključci
9. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta "Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE Podgor – Bar" (bez rasprave) dokument zaključci
10. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Državna izborna komisija (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina" (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 234, KO Goranjsko, Opština Plužine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 173, KO Martinići, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti u svojini Crne Gore
dokument zaključci
14. Pitanja i predlozi
14.1  Predlog za davanje saglasnosti za odricanje od tužbenog zahtjeva u predmetu koji se vodi kod Osnovnog suda u Ulcinju, poslovne oznake P.br.329/18  dokument  zaključci
 
14.2  Informacija o finansijskoj podršci zaposlenima u Opštini Budva  dokument  zaključci