Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 20.08.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog rješenja za dionicu Andrijevica-Boljare dokument zaključci
2. Predlog odluke o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenjа o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte dokument zaključci
3. Predlog odluke o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte dokument zaključci
4. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda dokument zaključci
5. Informacija o realizaciji mjera namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera dokument zaključci
6. Informacija o rezultatima razgovora sa crnogorskim komercijalnim bankama u Crnoj Gori po pitanju realizacije Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera Vlade Crne Gore dokument zaključci
7. Informacija o izradi online platforme za elektronsko podnošenje zahtjeva u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu dokument zaključci
8. Informacija o dopuni Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu s Predlogom dopune Plana davanja koncesija i Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
9. Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument zaključci
10. Predlog za davanje saglasnosti Vlade za prenos prava svojine na nepokretnosti u svojini Crne Gore - Sindikatu bezbjednosnih institucija Crne Gore, bez naknade dokument zaključci
11. Kadrovska pitanja zaključci
11.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave policije dokument
11.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave policije dokument
11.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument
   
11.4 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije  dokument
   
11.5 Predlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena "Dolovi" – Komani, broj: 01-443/1, od 19. februara 2016. godine  dokument
zaključci   
13. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero"  dokument
zaključci   
14. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Durmitor"  dokument
zaključci  
15. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero"  dokument
zaključci   
16. Predlog za ustupanje na trajno korišćenje motornih vozila Upravi policije obezbijeđenih iz sredstava direktne budžetske podrške EU  dokument
zaključci   
17. Predlog za privremeno ustupanje na korišćenje putničkog motornog vozila  dokument
zaključci   
18. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument
zaključci   
19. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument
zaključci   
20. Pitanja i predlozi       
20.1 Informacija o projektu "The Incredible Destinations & Events"  dokument
zaključci   
20.2 Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu neisplaćenih prekovremenih sati za sanitarne inspektore  dokument
zaključci   
20.3 Informacija o potrebi obezbjeđivanja lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za sve učesnike izbornog procesa u cilju epidemiološke zaštite biračkih mjesta  dokument
zaključci