Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 27.08.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o dodjeli koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke Bonići - Tivat i Predlog ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke Bonići‐Tivat između Vlade Crne Gore i društva "Navar Incorporated" d.o.o. iz Tivta dokument zaključci
2. Informacija o potrebi korišćenja sredstava za eksproprijaciju zemljišta deponovanih za projekat izgradnje bulevara Tivat - Jaz na posebnom računu kod Ministarstva finansija za druge projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj dokument zaključci
3. Informacija o realizaciji projekta izgradnje HE Komarnica s Predlogom koncesionog akta za projekat hidroelektrane Komarnica, Izvještajem sa javne rasprave i Nacrtom ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica u cilju proizvdonje električne energije dokument zaključci
4. Informacija o Dopuni 1 Finansijskog sporazuma za Nacionalni akcioni program za Crnu Goru za 2016. godinu s Predlogom dopune 1 Finansijskog sporazuma dokument zaključci
5. Informacija o Finansijskom sporazumu između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za IPA godišnji akcioni program za 2019. godinu s Predlogom finansijskog sporazuma dokument zaključci
6. Informacija o Finansijskom sporazumu između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za IPA godišnji akcioni program za 2020. godinu s Predlogom finansijskog sporazuma dokument zaključci
7. Informacija o Dopuni Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike za period 2015-2017 s Predlogom dopune Finansijskog sporazuma dokument zaključci
8. Informacija o otkupu jagnjadi i instrukcija o evidencijama otkupa i plaćanja PDV-a za 2020. godinu dokument zaključci
9. Informacija o plaćanju prekovremenog rada za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za avgust 2020. godine dokument zaključci
10. Informacija o realizaciji hitnih nestandardnih nabavki i troškovima u zdravstvenom sistemu nastalih usled pandemije koronavirusa dokument zaključci
11. Informacija o umanjenju fiksnog dijela koncesione naknade za vrijeme mirovanja prava i obaveza iz ugovora o koncesiji kumulativno i po koncesionarima dokument zaključci
12.  Informacija o dopuni Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata s Predlogom dopunjene liste  dokument  zaključci
 
13.  Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine  dokument  zaključci
 
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA  
14.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (bez rasprave)
dokument  zaključci
 
15.  Informacija o korišćenju platforme "Tourism Insight" i Izjava o obimu projekta (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
16.  Informacija o obezbjeđivanju sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
17.  Informacija o zahtjevu "Luka Bar" AD - Bar za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ležišta "Volujica", Opština Bar, isključenjem javnog nadmetanja, Predlog odluke o dodjeli koncesije i Predlog ugovora o koncesiji (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
18.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Bioče", opština Bijelo Polje, Predlog odluke o dodjeli koncesije i Predlog ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument  zaključci
 
19.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-417, od 6. februara 2020. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci
 
20.  Predlog izmjene I Finansijskog plana Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd, za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
21.  Pitanja i predlozi       
21.1  Informacija o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD - "IRF COVID-19 odgovor za MSP i srednje kapitalizovana preduzeća" s Predlogom ugovora o finansiranju  dokument  zaključci
 
21.2  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3984, od 13. avgusta 2020. godine  dokument  zaključci
 
21.3  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument  zaključci
 
21.4  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija
dokument  zaključci
 
21.5  Informacija o realizaciji programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa Covid19  dokument  zaključci
 
21.6  Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje prekovremenog rada u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada službenicima koji su obavljali poslove u uslovima vanredne situacije zbog pojave novog korona virusa, u periodu mart-avgust 2020. godine  dokument  zaključci
 
21.7  Informacija o potrebi sanacije štete na objektu i vozilima Doma zdravlja Danilovgrad nastale usled olujnog vjetra  dokument  zaključci