Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 01.10.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana opštine Ulcinj dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice dokument zaključci
3. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa - privođenja namjeni dokument zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o Planu namjene radio-frekvencijskog spektra dokument zaključci
5. Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za III kvartal 2020. godine dokument zaključci
6. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti, za period jul - septembar 2020. godine dokument zaključci
7. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima dokument zaključci
8. Informacija o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. s Predlogom memoranduma o razumijevanju dokument zaključci
9. Informacija o implementaciji Regionalnog stambenog programa u Crnoj Gori dokument zaključci
10. Informacija o uplati finansijskih sredstava Stabmenoj zadruzi „Odbrana“ dokument zaključci
11. Izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini dokument zaključci
12. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu dokument zaključci
13. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu dokument zaključci
14. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki dokument
zaključci
16. Kadrovska pitanja zaključci
16.1 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Vajblingenu-Savezna Republika Njemačka dokument
16.2 Predlog rješenja o razrješenju predsjednice i člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore dokument
16.3 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore dokument
16.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dokument
16.5 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
16.6 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
16.7 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije dokument
16.8 Predlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva dokument
16.9 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
16.10 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave
dokument
16.11 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Poreske uprave dokument
16.12 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije dokument
16.13 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane dokument
16.14 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
dokument
16.15 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
16.16 Predlog za imenovanje Upravnog odbora JU Dom starih "Podgorica"
zaključci
16.17 Predlog za razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda rada zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog odluke o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Istanbulu - Republika Turska dokument
zaključci
18. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Balikesiru - Republika Turska dokument
zaključci
19. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Danilovgrad radi ostvarivanja javnog interesa - rješavanja stambenih pitanja penzionera dokument
zaključci
20. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti dokument
zaključci
21. Nacrt izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana opštine Kolašin s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
22. Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete dokument
zaključci
23. Informacija „Instrukcije za izdavaoce smještaja za refundaciju troškova“
dokument zaključci
24. Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4331, od 24. septembra 2020. godine dokument zaključci
25. Predlog za stavljane van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2030, od 26. marta 2020. godine dokument zaključci
26. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete dokument zaključci
27. Odluka o imenovanju revizora „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica za reviziju finansijskih izvještaja DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ za fiskalnu 2020, 2021, 2022 i 2023. godinu dokument zaključci
28. Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup zemljišta upisanog u list nepokretnosti broj 974 KO 4. Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore dokument zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vladimir Nazor“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 620 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore dokument zaključci
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Radojica Perović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore dokument zaključci
31. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Olga Golović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore dokument
zaključci
32. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Meksiko“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 281 KO Polje, opština Bar u svojini Crne Gore
dokument
zaključci
33. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1257 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore dokument
zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovnom listu broj 121, KO Voljavac, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
35. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 651, površine 276 m2 , evidentirana u LN br. 265, KO Gornja Lovnica – opština Rožaje, u svojini Crne Gore – subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore s Predlogom ugovora o kupoprodaji dokument
zaključci
36. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
37. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 68, KO Smrčje, Opština Kolašin dokument
zaključci
38. Predlog za davanje saglasnosti Jedriličarskom klubu „Delfin“ za organizaciju Evropskog prvenstva za olimpijsku klasu Laser Standard i Laser Radial U21 dokument
zaključci
39. Pitanja i predlozi
39.1 Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu dokument
zaključci