Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

2. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 02.12.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o predmetima i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom koji se mogu stavljati na tržište
dokument zaključci
2. Predlog uredbe o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani
dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o vrstama vitamina i minerala koji se mogu koristiti u proizvodnji suplemenata
dokument
zaključci
4. Informacija o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u 2015. godini
dokument
zaključci

5. Predlog za uplatu III rate kontribucije za unapređenje operativnih sposobnosti avganistanskih snaga bezbjednosti
dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja
zaključci

6.1 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
dokument


6.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IV vanrednoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi
dokument


6.3 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
dokument
6.4 Predlog rješenja o razrješenju direktora Kliničkog centra Crne Gore
dokument
6.5 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Kliničkog centra Crne Gore
dokument
6.6 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
dokument
6.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane
dokument
6.8 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva prosvjete
dokument
6.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva prosvjete
dokument
6.10 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
dokument
6.11 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
dokument
6.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva sporta
dokument
6.13 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
6.14 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
6.15 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja
dokument
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
7. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o naučnoj i tehnološkoj saradnji (za verifikaciju)
dokument zaključci
8. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon (za verifikaciju)
dokument zaključci
9. Informacija o izgradnji Srednje stručne škole u Golubovcima s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti bivšeg vlasnika Mijović Vuka (za verifikaciju)
dokument zaključci
10. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2894, od 17. novembra 2016. godine, sa sjednice od 10. novembra 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci
11. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 23. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, Hamburg, 8. i 9. decembra 2016. godine (za verifrikaciju)
dokument zaključci
12.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Ministarskom sastanku Američko-jadranske povelje, 8. i 9. decembra 2016. godine, Trakošćan, Republika Hrvatska (za verifikaciju)
dokument zaključci
 
13.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrom Osmanom Nurkovićem, na XII godišnjem sastanku ministara saobraćaja na razvoju indikativnog proširenja sveobuhvatne i glavne mreže za Zapadni Balkan (za verifikaciju)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
14.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o tumačima ("Službeni list CG", broj 52/16) koju su podnijeli Tatjana Stijepović i još 118 građana, koje zastupa Ana Stanković-Mugoša (za verifikaciju)
dokument zaključci
 
15.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, kat. parcele broj 38/1/1 (novoformirane u PL 38/1/1 i 38/1/2), površine 15.000m2 (za verifikaciju)
dokument zaključci
 
16.  Predlog za davanje saglasnosti Vlade za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u centralnom holu zgrade Hirurškog paviljona u Opštoj bolnici Nikšić (za verifikaciju)
dokument zaključci
 
17.  Pitanja i predlozi       
17.1  Predlog ovlašćenja za raspolaganje sredstvima Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije odobrenih Zakonom o budžetu za 2016. godinu, ministarki javne uprave
dokument zaključci
 
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
18.  Izvještaj sa sastanka delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije, održanog 14. oktobra 2016. godine, u Rimu, Republika Italija