Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 02.11.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o zaključivanju Ugovora o zajmu između Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat rekonstrukcije i unapređenja lokalnih puteva - dodatno finansiranje, u iznosu od 26 miliona eura s Predlogom ugovora o zajmu dokument
zaključci
2. Informacija o preusmjeravanju ostvarenih ušteda na potrošačku jedinicu Rezerve, sa predlogom za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve dokument
zaključci
3.  Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija  dokument  zaključci
 
4.  Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Agencija za nacionalnu bezbjednost na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija  dokument  zaključci
 
5.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci
 
6.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument  zaključci
 
7.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument  zaključci
 
8.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument  zaključci
 
9.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD, za poslovnu 2020. godinu  dokument  zaključci
 
10.  Pitanja i predlozi       
10.1  Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo  dokument  zaključci