Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 09.11.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o realizaciji Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa Covid19
dokument zaključci
2. Informacija o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE „Bjelojevićka 1“ i mHE „Bjelojevićka 2“ na vodotoku Bjelojevićka s Predlogom ugovora o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu "C&S Energy" d.o.o. Podgorica i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE "Bjelojevićka 1" i mHE "Bjelojevićka 2" na vodotoku Bjelojevićka
dokument
zaključci