Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 12.11.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o načinu upravljanja i drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka
dokument
zaključci
2. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci
3. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014- 2020 s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci
 
4.  Informacija o implementaciji Projekta „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“  dokument  zaključci
 
5.  Predlog rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, načelnika Područne jedinice Cetinje Božidara Ivanovića, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj: 09-DP-151/19-94  dokument  zaključci
 
6.  Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara  dokument  zaključci  
7.  Zahtjev Islamske zajednice u Crnoj Gori za dodjelu finansijske pomoći  dokument  zaključci
 
8.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
8.1  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
8.2  Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva  dokument     
8.3  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za željeznički saobraćaj u Minstarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument     
8.4  Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva prosvjete  dokument     
8.5  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete  dokument     
8.6  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete  dokument     
8.7  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete  dokument     
8.8  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
9.  Informacija o zaključivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Centra za integritet u sektoru odbrane Norveške o saradnji u oblasti izgradnje integriteta u sektoru bezbjednosti i odbrane sa tekstom Protokola  dokument  zaključci
 
10.  Pitanja i predlozi   
 
10.1  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti postavljanja podzemnog elektro kabla na nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisane u list nepokretnosti broj 126, KO Podbišće, Opština Mojkovac,u korist “Nesiren” d.o.o.  dokument  zaključci
 
10.2  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument  zaključci
 
10.3  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 664, KO Majstorovina, Opština Bijelo Polje  dokument zaključci
 
10.4  Informacija o potrebi korišćenja sredstava za eksproprijaciju zemljišta deponovanih za projekat izgradnje Bulevara Tivat-Jaz na posebnom računu kod Ministarstva finansija za druge projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj  dokument  zaključci
 
10.5  Predlog odluke o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti i visini naknade za rad Komisije za reviziju idejnog projekta obilaznice oko Budve i glavnog projekta središnje dionice obilaznice oko Budve na trasi brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja  dokument  zaključci
 
10.6  Predlog odluke o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti i visini naknade za rad Komisije za reviziju glavnog projekta rekonstrukcije puta Šćepan Polje-Plužine (dionica Paklice - Plužine)  dokument  zaključci