Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 19.11.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost dokument zaključci
2. Informacija o izmjeni Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, Institucije “Proparco” i “Expertise France” u Crnoj Gori s Predlogom sporazuma dokument zaključci
3. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekretarijat Vlade na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova dokument zaključci
4. Kadrovska pitanja zaključci
4.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija dokument
4.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija dokument
4.3 Predlog rješenja o imenovanju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu dokument
4.4 Predlog rješenja o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu kulture dokument
4.5 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
5. Pitanja i predlozi
5.1 Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave javnih radova dokument zaključci
5.2 Završni izvještaj o realizaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. dokument zaključci
5.3 Informacija o Drugom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje kondo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin  dokument
zaključci
 
5.4 Informacija o mjerama namjenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio- ekonomskih mjera - kratkoročna mjera „Subvencija kamate na kreditne linije za likvidnost i obrtna sredstva“  dokument
zaključci
 
5.5 Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata  dokument
zaključci
 
5.6 Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma  dokument
zaključci
 
5.7 Informacija o donaciji kompanije Bemax doo za gradnju nove škole u Tološima, sa Predlogom ugovora  dokument
zaključci
 
5.8 Informacija o zaključivanju Aneksa 1 Ugovora o korišćenju sredstava za realizaciju projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ za remedijaciju lokacije Pljevlja br.10-00-12891 od 27.03.2018. godine, br. 101-154/14 od 30.03.2018. godine i br. 06-1793/1 od 2.4.2018. godine  dokument
zaključci
 
5.9 Informacija o zaključivanju Okvirnog ugovora o kreditu između Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i Crne Gore, za projekat Podrške crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pogođenim COVID-OM 19, u iznosu od 40 miliona eura  dokument
zaključci
 
5.10 Informacija o zahtjevu za obezbjeđivanje materijalnih sredstava Crnogorskom vijeću (R.Srbija)
dokument
zaključci
 
5.11 Informacija o zahtjevu Crnogorskog vijeća za obezbjeđivanje prostora za rad
dokument
zaključci