Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

21. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 13.04.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske dokument
zaključci
2. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I kvartal 2017. godine dokument
zaključci
3. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018 dokument
zaključci
4. Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Dio sektora 22" Tivat dokument
zaključci

5. Predlog programa za unaprjeđenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima za 2017. godinu dokument
zaključci

6. Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016 (za period 1. avgust 2016 - 31. januar 2017. godine) dokument
zaključci

7. Izvještaj o radu Komisije za žalbe u periodu 1. januar - 31. decembar 2016. godine dokument
zaključci

8. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u 2016. godini sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2016. godinu dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direkorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije dokument
9.2 Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora direktora "Radio - difuzni centar" d.o.o. Podgorica dokument
9.3 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Odbora direktora "Radio - difuzni centar" d.o.o. Podgorica dokument
9.4 Predlog rješenja o imenovanju direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument
9.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Zavod "Komanski most" Podgorica dokument
9.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Dom starih "Grabovac" Risan dokument
9.7 Predlog rješenja o postavljenju sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
9.8 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za poslova nadzora u Ministarstvu unutrasnjih poslova dokument
9.9 Predlog rješenja o postavljenju sekretarke Ministarstva sporta dokument
9.10 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta dokument
9.11 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta dokument
9.12 Predlog rješenja o razrješenju sekretara Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument
9.13 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument
9.14 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
9.15 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za strateško – razvojne poslove i integrisano upravljanje granicom u Ministarstvu unutrasnjih poslova dokument
9.16 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
9.17 Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
9.18 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija dokument
9.19 Predlog rješenja o određivanju v.d. genrealnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama nepoželjnih supstanci u hrani za životinje (bez rasprave) dokument zaključci
11. Predlog uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti za građevinske proizvode (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Tunisu (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Savjeta ministara Republike Albanije, Savjeta ministara BiH, Vlade Republike Makedonije, Vlade CG, Vlade Rep. Srbije i Vlade Rep. Slovenije o osnivanju Balkanske namjenske medicinske jedinice (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i mladih (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije izgradnje dalekovoda DV 400 i 400 + 110 KV Čevo - Pljevlja, dionica 400 + 110 KV (bez rasprave) dokument zaključci
18. Informacija o obavezama iz Sporazuma o trgovinskim olakšicama sa Planom tehničke pomoći za punu implementaciju Sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu životne sredine (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog kolektivnog ugovora za zaposlene u kopnenim službama kod poslodavca "Crnogorska plovidba" AD Kotor (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u vlasništvu Crne Gore - subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi kompletiranja UP br. 671, u zoni DUP-a Veliki Pijesak (bez rasprave) dokument zaključci
23. Pitanja i predlozi
23.1 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Lijeva Rijeka i KO Lopate u opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo dokument zaključci
23.2 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac - Mataševo dokument zaključci
23.3 Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava dokument zaključci