Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

23. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.04.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Nacrt zakona o planiranju i izgradnji s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
2. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2016. godini s Predlogom programa uređenja prostora za 2017. godinu dokument
zaključci
3. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio servisu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore dokument
zaključci
4. Trinaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar - mart 2017. godine dokument
zaključci

5. Informacija o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Plužine kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., na iznos od 250.000,00 eura s Predlogom ugovora o kreditu dokument
zaključci

6. Informacija povodom zahtjeva Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji VII To Be Secure Foruma, koji će se održati u Budvi, od 11. do 13. maja 2017. godine dokument
zaključci

7. Informacija o stepenu realizacije Metodologije izbora kritične informatičke infrastrukture dokument
zaključci

8. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2016. godinu dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
9.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
9.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava
dokument
9.4 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
dokument
9.5 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
9.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
9.7 Predlog rješenja o razješenju Savjeta za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona
dokument
9.8 Predlog rješenja o razrješenju direktorice JU Pomorski muzej Crne Gore
dokument
9.9 Predlog rješenja o imenovanju direktora JU Pomorski muzej Crne Gore
dokument
9.10 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Torontu – Kanada
dokument
9.11 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica
dokument
9.12 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Elaborat o opravdanosti povjeravanja dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Gusinje s Predlogom uredbe (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u okviru inicijative o ekonomskom i pomorskom putu svile 21. vijeka s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Bar, bez naknade, radi realizacije projekta "Trasom starog Ćira", na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-801, od 6. aprila 2017. godine, sa sjednice od 30. marta 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlozi za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
15.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
15.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
15.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Uprava za inspekcijske poslove (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
16. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u LN br. 305, KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti
zaključci
17. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Crne Gore u Opštini Kolašin s Predlogom ugovora o prodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Pitanja i predlozi
18.1 Predlog ovlašćenja za raspolaganje dijelom sredstava Ministarstva saobraćaja i pomorstva odobrenih Zakonom o budžetu za 2017. godinu dokument zaključci

NAPOMENA:

Vlada je odgodila odlučivanje o materijalu za 16. tačku (Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u LN br. 305, KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti) za neku od narednih sjednica