Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

25. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.05.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o visini naknade za osnovni, redovni i vanredni pregled čamca dokument
zaključci
2. Predlog odluke o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte dokument
zaključci
3. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
zaključci
4. Izvještaj o radu Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu u 2016. godini dokument
zaključci

5. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u LN br. 305, KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora
zaključci

6. Kadrovska pitanja
zaključci

6.1 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva dokument


6.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva dokument


6.3 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za javne nabavke u Upravi za inspekcijske poslove dokument
6.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje dokument
6.5 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane dokument
6.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
7. Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1988 (2011), 2255 (2015) i 1452 (2002) prema članovima organizacije Talibani i sa njima povezanim pojedincima, grupama (bez rasprave) dokument
zaključci
8. Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja (bez rasprave) dokument zaključci
9. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat o saradnji u oblasti kulture s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
10. Informacija o određivanju novog ccTLD menadžera za upravljanje nacionalnim internet domenom Crne Gore ".me" (bez rasprave) dokument zaključci
11. Informacija o sprovedenom postupku javne nabavke za izbor usluga revizije finansijskog izvještaja za 2016. godinu Agencije za civilno vazduhoplovstvo sa predlogom za imenovanje nezavisnog revizora (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-790, od 6. aprila 2017. godine, sa sjednice od 30. marta 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-791, od 6. aprila 2017. godine, sa sjednice od 30. marta 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju u grupe poslova i koeficijentima za zarade zaposlenih u Sekretarijatu Zajednice opština Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Mojkovac (bez rasprave) dokument zaključci
18. Pitanja i predlozi
18.1 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije dokument zaključci

NAPOMENA:

Tačka 5. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u LN br. 305, KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora odgodjena je za neku od narednih sjednica Vlade Crne Gore.