Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

27. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.05.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
dokument
zaključci
4. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-931, od 20. aprila 2017. godine, sa sjednice od 13. aprila 2017. godine
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o raspodjeli dobiti Monteput d.o.o. Podgorica
dokument
zaključci

6. Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu
dokument
zaključci

7. Informacija o učešću crnogorskih institucija u radu evropskih pravosudnih mreža
dokument
zaključci

8. Informacija o zaključivanju Protokola o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije i MUP-a Republike Kosovo
dokument
zaključci

9. Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2016. godinu
dokument
zaključci
10. Informacija o potrebi sprovođenja Programa osposobljavanja i radnog angažovanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima sprječavanja sive ekonomije - "Stop sivoj ekonomiji"
dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
zaključci
11.1 Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Komisije za žalbe za povraćaj imovnskog prava ili obeštećenje
dokument
11.2 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i člana Komisije za žalbe za povraćaj imovnskog prava ili obeštećenje
dokument
11.3 Predlog rješenja o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Rosariju, Republika Argentina
dokument
11.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
11.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Uprave carina
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije dijela saobraćajnice Golubovci-Mataguži-Tuzi (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-8 Gradac - Pljevlja - Mihajlovica (granica sa Srbijom) dionica Pljevlja - Mihajlovica (granica sa Srbijom) (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-21 Barski most - Bijelo Polje, dionica Barski most - granični prelaz Dobrakovo (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o visini troškova polaganja pravosudnog ispita i naknade za rad Komisije za polaganje pravosudnog ispita (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog odluke o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Informacija o potencijalnom vodosnabdijevanju naselja u blizini autoputa sa Generalnim prikazom obezbjeđenja vode za eksploatacione potrebe dionice autoputa Smokovac-Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
19. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203b Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list CG", br. 57/09, 49/10 i 35/15) (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju (bez rasprave)
dokument zaključci
21.  Predlog pravilnika o visini naknade za rad lica za podršku djetetu u vezi sa porodičnim odnosima (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Statut Regulatorne agencije za energetiku (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - katastarske parcele broj 848/6, KO Grbe, opština Danilovgrad, upisane u list nepokretnosti broj 59 s Predlogom ugovora o prodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Tivat za davanje u zakup stomatološko – zubotehničkih ordinacija (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Pitanja i predlozi      
25.1  Predlog mišljenja na Finansijski izvještaj Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu s Izvještajem o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji
dokument zaključci  
25.2  Informacija o značaju davanja u zakup imovine u vlasništvu države a koja se nalazi na sjeveru Crne Gore
dokument zaključci