Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

32. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.06.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o Vojsci Crne Gore
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
dokument
zaključci
4. Predlog zakona o uslugama s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci

5. Predlog zakona o hemikalijama
dokument
zaključci

6. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima
dokument
zaključci

7. Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata
dokument
zaključci

8. Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016. - I kvartal 2017.
dokument
zaključci

9. Predlog programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 - 2020 s Predlogom akcionog plana
dokument
zaključci
10. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
dokument
zaključci
11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2017. godinu
dokument
zaključci
12. Uporedna analiza radnog zakonodavstva u regionu kao i rješenja sadržana u međunarodnim dokumentima u dijelu koji se odnosi na rokove zastarjevanja prava iz rada i po osnovu rada
dokument
zaključci
13. Predlog strategije upravljanja vodama Crne Gore s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
14. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. april - 30. jun 2017. godine
dokument
zaključci
15. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede
dokument zaključci
16. Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata i Informacija o procesu ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata
dokument zaključci
17. Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine
dokument zaključci
18. Izvještaj o poslovanju Aerodroma Crne Gore AD Podgorica za 2016. godinu
dokument zaključci
19. Informacija o projektu rekonstrukcije magistralnog puta M-2.3 Podgorica - Cetinje od raskrsnice sa ulicom Miloja Pavlovića do početka III trake Kokoti u dužini od 3,3 km - izgradnja bulevara s Predlogom sporazuma o sufinansiranju rekonstrukcije
dokument zaključci
20. Informacija o potrebi pristupanja Crne Gore Programu pravde Evropske komisije
dokument zaključci
21. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2016. godinu
dokument zaključci
22. Kadrovska pitanja zaključci
22.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
22.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva javne uprave
dokument
22.3 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Castello Montenegro" AD Pljevlja
dokument
22.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII vanrednoj Skupštini akciona Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
dokument
22.5 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za reviziju
dokument
22.6 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za reformu javne uprave
dokument
22.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
22.8 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
dokument
22.9 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
22.10 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
22.11 Predlog rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD
dokument
22.12 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
22.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Portugal o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Predlog uredbe o zahtjevima za proizvodnju i stavljanje u promet medicinirane hrane za životinje (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Etičkog odbora (bez rasprave)
dokument zaključci
28. Predlog odluke o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5" sa Sporazumom o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5" (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2017. godinu s Izvještajem sa javne rasprave (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Informacija o predlozima aneksa Ugovora o pružanju konsultantskih usluga na implementaciji druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama", aneksa Ugovora o izvođenju radova na objektima iz klastera V (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju prvog kvartala 2017. godine s Izvještajem o preporukama koje nisu ispunjene do podnošenja Zakona o završnom računu budžeta za 2015. (bez rasprave)
dokument zaključci
32. Predlog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Prijestonice Cetinje (bez rasprave)
dokument zaključci
33. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
34. Predlozi za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
34.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
34.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
35. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u lokalnom sektoru Opštine Kotor (bez rasprave)
dokument zaključci
36. Predlog odluke o zaradama zaposlenih u Stručnoj službi Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
37. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)
dokument zaključci
38. Pitanja i predlozi
38.1 Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare
dokument zaključci
38.2 Predlog za imenovanje nacionalnog koordinatora za implementaciju "12 mjera za podsticanje saradnje između NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope"
dokument zaključci