Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

45. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.10.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono - razvojnom fondu Crne Gore
dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i tehničkih uslova
dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata
dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36"
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o obrazovanju strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
dokument
zaključci

8. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2016. godini
dokument
zaključci

9. Informacija o praktičnom obrazovanju kod poslodavaca u školskoj 2017/2018. godini
dokument
zaključci
10. Informacija o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima iz oblasti sporta
dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
zaključci
11.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje
dokument
11.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin
dokument
11.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
dokument
11.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik
dokument
11.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak
dokument
11.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje
dokument
11.7 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi
dokument
11.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovigrad
dokument
11.9 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje
dokument
11.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
dokument
11.11 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
dokument
11.12 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi
dokument
11.13 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Rožaje
dokument
11.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Dječji dom "Mladost" Bijela
dokument
11.15 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Centar "Ljubović"
dokument
11.16 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Zavod "Komanski most"
dokument
11.17 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Dom starih "Grabovac" Risan
dokument
11.18 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora JU Dom starih "Bijelo Polje"
dokument
11.19 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Dom starih "Pljevlja"
dokument
11.20 Predlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda za školstvo
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog za određivanje rukovodioca radom Ministarstva kulture do izbora ministra zaključci
13. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata sa trase puta "Javorje - dio", područna jedinica Plav (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine u oblasti prosvjete i visokog obrazovanja (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Informacija o Predlogu sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena "Rudine 2", Opština Kotor (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Informacija o Predlogu sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Otilovići", Opština Pljevlja (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Informacija o Predlogu sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Rajčevo brdo", Opština Pljevlja (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog memoranduma o razumijevanju za sprovođenje vježbe kombinovanih združenih specijalnih snaga balkanskih zemalja (B-9 CJSE) - "Karpatski orao 2017" (Carpathian Eagle-CARE 17) (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Informacija o studiji izvodljivosti projekta rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari s pismima razmjene između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Predlog za obezbjeđenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe kofinansiranja IPARD like projekta za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Predlog za obezbjeđenje dodatnih sredstava za određene potrošačke jedinice iz sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Agencija za nacionalnu bezbjednost na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27. Predlog finansijskog plana Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
28. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje motornog vozila po sistemu "staro za novo" (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 3334, KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Pitanja i predlozi
30.1 Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
dokument zaključci