Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

48. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 10.11.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova
dokument zaključci
2. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Vlade Crne Gore i Albanije u okviru Ipe II, za Akcioni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2015-2017 za alokaciju 2016 s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
zaključci
3. Informacija o Sporazumu o saglasnosti između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o sprovođenju Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru za period 2014–2020 s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
4. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Vlade Crne Gore i Republike Kosovo u okviru Ipe II, za Akcioni program prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2015-2017 za alokaciju 2016 dokument
zaključci

5. Informacija o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" i Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"
dokument
zaključci

6. Dokument "Procjena uticaja na baštinu za prirodno i kulturno - istorijsko područje Kotora"
dokument
zaključci

7. Predlog koncesionog akta za dodjelu koncesije za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu dokument
zaključci

8. Informacija o preraspodjeli poslovnih prostora u zgradi koja je u državnoj svojini, u ulici Jovana Tomaševića broj 2, u Podgorici dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
9.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
9.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
9.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
9.5 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
9.6 Predlog rješenja o imenovanju generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova dokument
9.7 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove dokument
9.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
11. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-21, obilaznica Bijelo Polje - Ribarevine (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske u oblasti šumarstva (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o uzajamnom ukidanju viza s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog sporazuma između Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore i Hrvatskog registra brodova o prenosu ovlašćenja za usluge izdavanja svjedočanstava za brodove registrovane u Crnoj Gori i druge prateće aktivnosti u vezi sa sigurnošću brodova (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-812, od 6. aprila 2017. godine, sa sjednice od 30. marta 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2880, od 5. oktobra 2017. godine, sa sjednice od 28. septembra 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture (bez rasprave)  dokument  zaključci  
19. Predlog platforme za učešće Kenana Hrapovića, ministra zdravlja, na kongresu "Futur Z - zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030", od 10. do 12. novembra 2017. godine, Opatija, Hrvatska (bez rasprave)  dokument  zaključci  
20. Predlog platforme za učešće Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova, na regionalnoj konferenciji "Jačanje kapaciteta u procesu evropske integracije Zapadnog Balkana", 11. novembra 2017. godine, Skoplje, Makedonija (bez rasprave)  dokument  zaključci  
21. Predlog platforme o učešću delegacije Vlade Crne Gore, predvođene potpredsjednikom Vlade Milutinom Simovićem, na četvrtoj sjednici crnogorsko-turske Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji (bez rasprave)  dokument  zaključci  
22. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, predvođene ministrom vanjskih poslova prof. dr Srđanom Darmanovićem, na sastanku Jadranske trilaterale, Drač, Republika Albanija, 17. novembra 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
23. Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Makedoniji, 29. i 30. novembra 2017. godine, Skoplje, kao i za učešće na Ministarskom sastanku Američko-jadranske povelje (A-5), 1. decembra 2017, Ohrid(bez rasprave)  dokument  zaključci  
24. Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Bosni i Hercegovini, 11. i 12. decembra 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci  
25. Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)  dokument  zaključci  
26. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Sudstvo na potrošačku jedinicu Rezerve (bez rasprave)  dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
27. Predlog mišljenja na Plan rada i Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci  
28. Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Crnogorska kinoteka (bez rasprave)  dokument  zaključci  
29. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci  
30. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje jednog motornog vozila Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume, po sistemu "staro za novo" (bez rasprave)  dokument  zaključci  
31. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovnom listu broj 1233, KO Rubeža, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci  
32. Pitanja i predlozi       
32.1 Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u vezi Garancije zasnovane na javnoj politici (PBG-Policy Based Guarantee)  dokument  zaključci  
32.2 Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci  
32.3 Predlog za dodjelu sredstava porodici Ivane i Željka Jovanović iz Nikšića povodom rođenja troje djece  dokument  zaključci  
32.4 Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, br: 07-3215, 07-3252, 07-3253 i 07-3254, sa sjednice od 26. oktobra 2017. godine  dokument  zaključci