Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

50. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 16.11.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj upravi
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 - 2018.
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 -Javne nabavke
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o dopuni Odluke o izradi prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o visini troškova obrazovanja, osposobljavanja i provjere znanja lica zaduženih za prevoz opasnih materija
dokument
zaključci

7. Informacija o elektronskom registru licenci
dokument
zaključci

8. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07 - 2985, od 5. oktobra 2017. godine i obezbjeđenja uslova za izvođenje radova na desnom rukavcu rijeke Bojane, Opština Ulcinj
dokument
zaključci

9. Informacija o rezultatima pregovora između Vlade Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi Garancije zasnovane na javnoj politici (PBG-Policy Based Guarantee)
dokument
zaključci
10. Informacija o potrebi produžetka realizacije Programa osposobljavanja i radnog angažovanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima sprječavanja sive ekonomije - "Stop sivoj ekonomiji"
dokument
zaključci
11. Informacija o organizaciji Igara malih država Evrope 2019. godine s predlogom za finansijsku podršku
dokument
zaključci
12. Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma 2014-2020 između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o podršci za poljoprivredu i ruralni razvoj Ipard II u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa II) s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
zaključci
13. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kanadske privredne korporacije (Canadian Commercial Corporation) s Predlogom memoranduma
dokument
zaključci
14. Informacija o stanju jahte "Jadranka"
dokument
zaključci
15. Predlog odluke o prodaji drveta u dubećem stanju na trasi žičare i ski staze skijališta "Kolašin 1600"
dokument zaključci
16. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 55 Zakona o stečaju ("Službeni list CG", br. 1/11 i 53/16), koju je podnijelo NVO Udruženje manjinskih akcionara AD "Radoje Dakić", iz Podgorice
dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja zaključci
17.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za EU i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
17.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
17.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za lokalnu saomoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u Ministarstvu finansija
dokument
17.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija
dokument
17.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora
dokument
17.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog za izmjene i dopunu Programa gazdovanja šumama za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DV 2x400 KV Lastva - Trebinje i Lastva - Pljevlja i DV 400 KV Lastva - Podgorica, dionica Lastva - Čevo (bez rasprave)
dokument
zaključci
20. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DV 110 KV Tivat-Budva (sistem ulaz - izlaz) u TS 400/110 KV Lastva Grbaljska u svrhu izgradnje DV 2x400 KV Lastva-Trebinje (bez rasprave)
dokument
zaključci
21.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DV 110 KV Tivat - Budva (sistem ulaz - izlaz) u TS 400/110 KV Lastva Grbaljska u svrhu izgradnje DV 2x400 KV Lastva-Trebinje i Lastva - Pljevlja (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Informacija o potrebi raspisivanja Javnog poziva za prijavu projekata/programa usmjerenih na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i projekata/programa usmjerenih ka unaprjeđenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na forumu "EU budućnost za Balkan", u Sarajevu, 20. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanku Savjeta Evropske laboratorije za molekularnu biologiju (EMBL), 27. i 28. novembra 2017. godine, Hamburg, Njemačka (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Prirodnjački muzej Crne Gore na potrošačku jedinicu Rezerve (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju u grupe poslova i koeficijentima za zarade zaposlenih u Sekretarijatu Zajednice opština Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU za brigu o djeci "Dječji savez" Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci  
31.  Izmjene i dopune Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
32.  Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje dva motorna vozila po sistemu "Staro za novo" (bez rasprave)
dokument zaključci  
33.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17) i člana 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela(bez rasprave)
dokument zaključci  
34.  Pitanja i predlozi      
34.1  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, predvođene ministrom vanjskih poslova prof. dr Srđanom Darmanovićem, na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Proširenje NATO-a na Zapadni Balkan", Zagreb, 22. novembra 2017. godine
dokument zaključci  
34.2  Predlog za dodjelu sredstava porodici Milosave i Vladimira Savović iz Podgorice povodom rođenja troje djece
dokument zaključci