Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

53. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.12.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

2. Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
3. Informacija o Predlogu paketa podrške koji se odnosi na pružanje usluga Crnoj Gori od strane NATO Agencije za komunikacije i informacije (NCIA) u oblasti komunikaciono-informacionog sistema, za 2017. godinu s Predlogom paketa podrške
dokument
zaključci
4. Informacija o predlogu Partnerskog sporazuma za sprovođenje projekta ADRION815 - Jedinica za koordinaciju podrške - Podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko - jonski region (EUSAIR) – Jedinica za koordinaciju podrške za EUSAIR
dokument
zaključci

5. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Meksičkih Država o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od obostranog interesa
dokument
zaključci

6. Informacija o potrebi nabavke i obezbjeđenju donatorskih sredstava za nabavku magneta MR Essenza 1.5T Tim + Dot za potrebe Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore s Predlogom ugovora o donaciji između JZU KCCG i Udruženja privrednika
dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
dokument


7.2 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata direktora Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća
dokument
7.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XIV vanrednoj Skupštini akcionara "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica
dokument
7.4 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica
dokument
7.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na VII vanrednoj Skupštini akcionara "Montecargo" AD Podgorica
dokument
7.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIV redovnoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi
dokument
7.7 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXVIII vanrednoj Skupštini akcionara "Rudnik uglja" AD Pljevlja
dokument
7.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje
dokument
7.9 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na X vanrednoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za kvalifikacije (bez rasprave)
dokument zaključci
9. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje planinarskog doma u katunu Ckara (bez rasprave)
dokument zaključci
10. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta u KO Njeguši u Opštini Cetinje, dionica Njeguši - Krstac - Ivanova korita (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Žabljak radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog akcionog plana za unaprjeđenje sistema za nadzor i odgovor na zarazne bolesti 2017-2022. s Izvještajem o realizovanim aktivnostima za period 2015-2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja akreditacije za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja standardizacije za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi ugovora o zajmu za "Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori (MIDAS 2)" (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekata iz lokalne putne infrastrukture u Opštini Gusinje s Predlogom protokola (bez rasprave)
dokument zaključci
17.  Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i lokalne putne infrastrukture u Opštini Rožaje s Predlogom protokola (bez rasprave)
dokument zaključci  
18.  Informacija o realizaciji projekta rekonstrukcije "Ribarske ulice" i "Prnjavorske ulice" u Plavu i izgradnji i rekonstrukciji puta Plav - Vojno selo - Gusinje (bez rasprave)
dokument zaključci  
19.  Informacija o realizaciji projekta izgradnje objekta Doma kulture u Pljevljima s Predlogom aneksa I Protokola (bez rasprave)
dokument zaključci
 
20.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (suvlasnici nepokretnosti Kostić Nikola i Kostić Miodrag, iz Podgorice) (bez rasprave)
dokument zaključci  
21.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (vlasnik nepokretnosti Verkhozina - Rogich Alena, iz Moskve) (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Informacija o realizaciji projekta "Posao za Vas" (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, predvođene prof. dr Srđanom Darmanovićem, ministrom vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova EU, Brisel, Kraljevina Belgija, 11. i 12. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, predvođene prof. dr Srđanom Darmanovićem, ministrom vanjskih poslova, na ministarskom sastanku Američko-jadranske povelje, 12. i 13. decembra 2017. godine, Skoplje, Republika Makedonija (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog platforme za posjetu delegacije koju će predvoditi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, Republici Sloveniji, 12. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na SIGMA ministarskoj konferenciji "Dobra javna uprava za građane i preduzeća", 13. i 14. decembra 2017. godine, Pariz, Francuska (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Predlozi za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)      
27.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinici Ministarstvo pravde (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.2  Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.3  Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
28.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listovima nepokretnosti br. 72 i 275 KO Borje i 789 KO Borje II, u Opštini Žabljak s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Pitanja i predlozi       
29.1  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3270, od 26. 10. 2017. godine
dokument zaključci  
29.2  Informacija o realizaciji aktivnosti na projektu Luštica Bay u skladu sa ugovorom o zakupu i izgradnji ov. br. 32672 od 23.10.2009. godine
dokument zaključci  
29.3  Informacija o sprovođenju Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2631, od 31. 8. 2017. godine koji se odnosi na realizaciju kapitalnog budžeta za 2017. godinu (Programi iz nadležnosti Direkcije za saobraćaj)
dokument zaključci  
29.4  Informacija o obezbjeđenju sredstava za potrebe realizacije projekta izgradnje lokalnog puta MR1 u Opštini Tivat
dokument zaključci  
29.5  Predlog za dodjelu sredstava porodici Marije i Dragutina Jovanović iz Prijestonice Cetinje povodom rođenja troje djece
dokument zaključci  
29.6  Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, na Samitu "Jedna planeta", Pariz, Republika Francuska, 12. decembra 2017. godine
dokument zaključci