Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

54. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.12.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o reprezentativnosti sindikata s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o lokalnoj samoupravi s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
dokument
zaključci

6. Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II program verzija 1.1.)
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o obrazovanju komisije za izradu građanskog zakonika
dokument
zaključci

8. Predlog nacionalnog programa željezničke infrastrukture za period 2018 – 2020. godina
dokument
zaključci

9. Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2017
dokument
zaključci
10. Informacija o povećanju akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD)
dokument
zaključci
11. Informacija o vojnoj integraciji Crne Gore u NATO
dokument
zaključci
12. Predlog programa subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva
dokument
zaključci
13. Informacija o sprovedenim aktivnostima tokom ljetnje požarne sezone 2017. godine
dokument
zaključci
14. Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turističke sezone 2017. godine
dokument
zaključci
15. Predlog plana pripreme zimske turističke sezone za 2017/2018. godinu
dokument zaključci
16. Predlog akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2018. godinu
dokument zaključci
17. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020) za 2018. i 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. i 2017. godini
dokument zaključci
18. Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2016. u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa II) s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument zaključci
19. Informacija o jačanju sistema upravljanja kulturnim dobrima s Predlogom sporazuma između Ministarstva kulture Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj
dokument zaključci
20. Predlog za izdavanje u dugoročni zakup dijela nepokretnosti koja se nalazi u okviru Vojnog aerodroma "Golubovci" u Podgorici
dokument zaključci
21. Predlog za zaključenje Anexa II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine "Northstar" d.o.o Podgorica i "Equest Capital Limited", Jersey, UK, broj: 01-8193/1 od 14. 9. 2009. godine
dokument zaključci
22. Kadrovska pitanja zaključci
22.1 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Lionu – Republika Francuska
dokument
22.2 Predlog za imenovanje člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku
dokument
22.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
22.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
22.5 Predlog zaključka o prestanku mandata glavne inspektorke za građevinarstvo
dokument
22.6  Predlog zaključka o prestanku mandata glavne inspektorke za urbanizam
dokument    
22.7  Predlog zaključka o prestanku mandata glavnog inspektora zaštite prostora
dokument    
22.8  Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva finansija
dokument    
22.9  Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva finansija
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23.  Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Lionu, Republika Francuska (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa Jevrejskom zajednicom Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Informacija o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Informacija o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o uzajmnoj zaštiti tajnih podataka s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
31.  Informacija o zaključivanju Programa saradnje između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske u oblasti obrazovanja za period 2018-2020 s Predlogom programa saradnje (bez rasprave)
dokument zaključci  
32.  Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći bez naknade (bez rasprave)
dokument zaključci  
33.  Informacija o rezultatima pregovora sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za kreditni aranžman za treći Projekat "Socijalno stanovanje za osobe s niskim primanjima – Projekat 1000+, faza III" (bez rasprave)
dokument zaključci  
34.  Informacija o realizaciji aktivnosti na poboljšanju energetskih karakteristika javnih objekata po osnovu namjenskih kredita (bez rasprave)
dokument zaključci  
35.  Informacija o potrebi nabavke i obezbijeđenju donatorskih sredstava za nabavku magneta MR Essenza 1.5T Tim + Dot za potrebe Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore s Predlogom ugovora o donaciji (bez rasprave)
dokument zaključci  
36.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Zorana Popovića, iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci  
37.  Informacija o realizaciji aktivnosti za uspostavljanje Naučno-tehnološkog parka u Podgorici - realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog naučno -tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori (bez rasprave)
dokument zaključci  
38.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016- 2020), za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
39.  Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015-2017. godina (bez rasprave)
dokument zaključci  
40.  Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o slobodnoj trgovini (bez rasprave)
dokument zaključci  
41.  Predlog platforme o učešću delegacije Vlade Crne Gore na II sjednici Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o slobodnoj trgovini, Ankara, Republika Turska, 20. decembar 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
42.  Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, Svjetskoj turističkoj organizaciji Ujedinjenih nacija, Madrid, Kraljevina Španija, 18. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
43.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 152b Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04, 28/05 i 76/06 i "Službeni list CG’", br. 73/10, 47/15, 48/15 i 51/17) (bez rasprave)
dokument zaključci  
44.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO "Parking servis" Tivat (bez rasprave)
dokument zaključci  
45.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi" (bez rasprave)
dokument zaključci  
46.  Odluka o izboru nezavisnog revizora za "Radio-difuzni centar" doo Podgorica, za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
47.  Finansijski plan Radio-difuznog centra d.o.o. za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci   
48.  Predlog statuta Akreditacionog tijela Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
49.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - kat. parcele br. 4080/20, površine 10 m², evidentirane u LN br. 2895, KO Donja Gorica - Podgorica, u vlasništvu Crne Gore, neposrednom pogodbom (bez rasprave)
dokument zaključci  
50.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17) (bez rasprave)
dokument zaključci  
51.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za plaćanje naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (bez rasprave)
dokument zaključci  
52.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknade, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17), za rad članova Komisije za ocjenu ispunjenosti kriterijuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
53.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknade, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17), za rad predsjednika i članova komisija koje se obrazuju u Fondu (bez rasprave)
dokument zaključci  
54.  Pitanja i predlozi      
54.1  Informacija o nemogućnosti realizacije zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-817, od 31. 3. 2017. godine, sa predlogom za njihovo stavljanje van snage
dokument zaključci  
54.2  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za vršenje istražnih radova u KO Rogami, opština Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare, petlja Smokovac
dokument zaključci