Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

57. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.01.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020 s Predlogom akcionog plana
dokument zaključci
2. Predlog akcionog plana 2018-2020 za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima
dokument
zaključci
4. Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2017. godinu - dio 2 s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
zaključci

5. Informacija o zaključivanju ugovora o priključenju sa korisnicima distributivnog sistema električne energije
dokument
zaključci

6. Informacija o učešću Crne Gore na XVI Bijenalu arhitekture u Veneciji s Predlogom ugovora
dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo7.2 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo

7.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XV vanrednoj Skupštini akcionara "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine (bez rasprave)
dokument
zaključci
9. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku Lještanica na teritoriji Opštine Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za razmjenu nepokretnosti sa Jugopetrolom AD Podgorica (bez rasprave)
dokument
zaključci
11. Predlog odluke o produženju roka na eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta "Darza", Opština Ulcinj s Predlogom aneksa 2 Ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Informacija o zaključivanju Protokola o upotrebi zajedničkih prevodilačkih kapaciteta u oblasti migracije i azila u okviru Regionalne inicijative za azil, migracije i izbjegla lica (MARRI) s Predlogom protokola (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Izvještaj Vlade o pregledu trgovinskih politika (bez rasprave)
dokument
zaključci
14. Predlog za formiranje Mješovitog odbora za turizam između Crne Gore i Republike Hrvatske (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
15. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Nikšić (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Nikšićko pozorište (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o zaradama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Javnom preduzeću Sportski centar Nikšić (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore upisane u listovima nepokretnosti br. 2018 KO Donji Štoj i 271 KO Ulcinjsko Polje, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Pitanja i predlozi
19.1 Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Bugarskoj
dokument zaključci
19.2 Predlog za dodjelu interventne finansijske pomoći lokalnim samoupravama za saniranje štete prouzrokovane zemljotresom
dokument zaključci