Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

59. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.01.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2018-2020. godina
dokument  zaključci
2. Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2018. godinu - Agrobudžet
dokument  zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o zahtjevima higijene za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ishranu ljudi
dokument  zaključci
4.  Predlog uredbe o dopunama Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika
dokument  zaključci  
5.  Šesnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar - decembar 2017.
dokument  zaključci  
6.  Predlog programa gazdovanja šumama za 2018. godinu
dokument  zaključci  
7.  Informacija o obezbjeđenju sredstava za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja i uništavanja crvenog surlaša palmi i saniranje šteta nastalih djelovanjem crvenog surlaša palmi
dokument  zaključci  
8.  Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nusproizvode životinjskog porijekla
dokument
 zaključci  
9.  Informacija o potpisivanju pisama o namjerama između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Francuske u oblasti policijske saradnje i sistema zaštite i spašavanja s nacrtima pisama
dokument  zaključci  
10.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša s Predlogom sporazuma
dokument  zaključci  
11.  Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2018. godinu
dokument  zaključci  
12.  Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2017. godini
dokument  zaključci  
13.  Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Savjeta za informacionu bezbjednost u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17)
dokument  zaključci  
14.  Kadrovska pitanja    zaključci  
14.1  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument    
14.2  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Novi prvoborac" AD Herceg Novi
dokument    
14.3  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Grčkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Atini
dokument    
14.4  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kipar, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Atini
dokument    
14.5  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument    
14.6  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sanskcija
dokument    
14.7  Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte
dokument    
14.8  Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte
dokument    
14.9  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica
dokument    
14.10  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica
dokument    
14.11  Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.  Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o sporazumima o izboru suda (bez rasprave)
dokument  zaključci  
16.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Žabljak radi ostvarenja javnog interesa - privođenja namjeni (bez rasprave)
dokument  zaključci  
17.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Donji Kokoti radi izgradnje saobraćajnice južna obilaznica od ukrštanja sa magistralnim putem Podgorica-Petrovac do ukrštanja sa magistralnim putem Pg-Cetinje(bez rasprave)
dokument  zaključci  
18.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje ulice 8 i 9 u okviru projekta "Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Podgorica - Petrovac od kružnog toka za aerodrom Golubovci do kružnog toka (bez rasprave)
dokument  zaključci  
19.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju puta Vrulja - Mijakovići u Opštini Pljevlja (bez rasprave)
dokument  zaključci  
20.  Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključenju ugovora o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa Republikom Albanijom (bez rasprave)
dokument  zaključci  
21.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Nataše Marković, iz Cetinja (bez rasprave)
dokument  zaključci  
22.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja šumarstva za period 2014-2016. godina (bez rasprave)
dokument  zaključci  
23.  Izvještaj sa Druge sjednice Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske, Ankara, 20. decembar 2017. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
24.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarskih parcela br. 1092, 1093, 1094, 1089, ukupne površine 56.532 m² (bez rasprave)
dokument  zaključci  
25.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, novoformirane katastarske parcele broj 10/1/3, ukupne površine 1.000 m² (bez rasprave)
dokument  zaključci  
26.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4040, od 11. januara 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
27.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Konferenciji o odgovornosti država, institucija i pojedinaca u borbi protiv antisemitizma i antisemitskih zločina iz mržnje u regionu OEBS-a, Rim (bez rasprave)
dokument  zaključci  
28.  Predlog platforme za bilateralnu posjetu Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova, Bugarskoj, Sofija, 30. i 31. januara 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
29.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na prvom sastanku Upravnog odbora za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope, 30. januara 2018. godine, Sofija, Republika Bugarska (bez rasprave)
dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 92 st. 8, 9 i 10 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), koju je podnijela Mirjana Drašković, iz Podgorice (bez rasprave)
dokument  zaključci  
31.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaradama zaposlenih u Javnoj ustanovi Muzeji i galerije Nikšić (bez rasprave)
dokument  zaključci  
32.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU "Zahumlje" (bez rasprave)
dokument  zaključci  
33.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić (bez rasprave)
dokument  zaključci  
34.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić (bez rasprave)
dokument  zaključci  
35.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milić Keljanović" iz Andrijevice za ustupanje bez naknade zemljišta u svojini Crne Gore površine 200 m² označenog na katastarskoj parceli broj 153 upisanog u list nepokretnosti broj 156 KO Đulići (bez rasprave)
dokument  zaključci  
36.  Pitanja i predlozi      
36.1  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za vršenje istražnih radova u KO Rogami, Glavni grad Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare, petlja Smokovac
dokument  zaključci