Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

62. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 15.02.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu
dokument
zaključci
2. Predlog srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018 - 2020
dokument
zaključci
3. Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 - 2020

4. Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 - Trans-evropske mreže
dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o određivanju lica, objekata i prostora koje obezbjeđuje vojna policija
dokument
zaključci

9. Informacija o Programu podrške za modernizaciju prerađivačke industrije 2018-2020 s Predlogom programa podrške za modernizaciju prerađivačke industrije 2018-2020
dokument
zaključci
10. Informacija o uslovima za uspješnu implementaciju IPARD II programa 2014 -2020
dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3700, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine s predlogom Clausule intabulandi

12. Predlog za izdavanje u dugoročni zakup bivšeg strelišta "Zlatica" u Podgorici

13. Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) u 2017. godini
dokument
zaključci
14. Informacija o realizaciji Odluke Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO u odnosu na upis "Venecijanskih utvrđenja od XVI do XVII vijeka" na UNESCO Listu svjetske baštine
dokument
zaključci
15. Inicijativa za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici
dokument zaključci
16. Izvještaj o radu Ministarstva evropskih poslova u 2017. godini
dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja zaključci
17.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju sekretara Komisije za vrednovanje investicionih projekata u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija
dokument
17.2 Predlog rješenja o imenovanju generalne inspektorke Agencije za nacionalnu bezbjednost
dokument
17.3 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata direktora Direkcije za željeznice
17.4 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Direkcije za željeznice
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, sa aneksima (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Kraljevine Holandije o privilegijama i imunitetima oficira za vezu koji su upućeni iz Crne Gore u sjedište EUROPOL-a s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
23.  Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procjene rizika za period 2016 - 2017. godina (bez rasprave)
dokument  zaključci  
24.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-303, od 1. februara 2018. godine, sa sjednice od 1. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
25.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, na 15. međunarodnom zimskom kongresu o putevima, od 20. do 23. februara 2018. godine, u Gdanjsku, Poljska (bez rasprave)
dokument  zaključci  
26.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na ministarskom sastanku, Dubrovnik, Republika Hrvatska, 20. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
27.  Predlog platforme o učešću delegacije Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na 40. međunarodnom sajmu turizma IFT 2018, Beograd, Republika Srbija, od 22. do 25. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
28.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Sjedinjenim Američkim Državama, od 24. do 28. februara 2018. godine, Vašington (bez rasprave)
dokument  zaključci  
29.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova, na Prvom sastanku Zajedničkog odbora CG i BiH u procesu pristupanja EU, 22. februara 2018. godine, Sarajevo i na ministarskoj konferenciji (bez rasprave)
dokument    
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30.  Plan rada JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument  zaključci  
31.  Predlog kolektivnog ugovora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
32.  Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje motornog vozila po sistemu "staro za novo" ili "korišteno za korišteno" (bez rasprave)
dokument  zaključci  
33.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti – katastarskih parcela br. 5168/4 i 5168/5 u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 1544 KO Njeguši, Prijestonica Cetinje (bez rasprave)
dokument  zaključci  
34.  Pitanja i predlozi      
34.1  Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa
dokument  zaključci  

NAPOMENA: 

Materijal za tačku 3 (Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 - 2020) biće objavljen nakon Posebne sjednice Vlade.

Za tačke 11 i 12 odgođeno je odlučivanje na nekoj od narednih sjednica Vlade. Vlada se o tački 11 izjasnila na 67. sjednici.