Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

68. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 15.03.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o zaštiti lica i imovine dokument zaključci
2. Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
dokument
zaključci
4. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije (2016-2020) za 2017. godinu dokument
zaključci

5. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godina, za 2018. i 2019. godinu s Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za 2017. godinu dokument
zaključci

6. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018. godine, za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu dokument
zaključci

7. Informacija o produženju roka za dostavljanje "Projektantske dokumentacije" od strane kompanije OHM Mamula Montenegro dokument
zaključci

8. Informacija o ispunjenju i izmjenama odredbi Ugovora o kreditu između Evropske investicione banke (EIB) i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA doo, zaključenog 10. maja 2005. godine, a za koji je Država Crna Gora izdala garanciju dokument
zaključci

9. Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2018. godinu dokument
zaključci
10. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Direkcije za saobraćaj i Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju Opštine Herceg Novi dokument
zaključci
11. Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2017. godini dokument
zaključci
12. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva pravde sa organom u sastavu za 2017. godinu dokument
zaključci
13. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva javne uprave za 2017. godinu sa Izvještajem Uprave za kadrove dokument
zaključci
14. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva sporta za 2017. godinu dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Tbilisiju – Gruzija dokument
15.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica dokument
15.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica dokument
15.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica dokument
15.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Montecargo" AD Podgorica dokument
15.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Održavanje željezničkih voznih sredstava" AD Podgorica dokument
15.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija dokument
15.8 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore dokument
15.9 Predlog rješenja o imenovanju dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan (bez rasprave) dokument zaključci
18.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima opštini Šavnik radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje biznis zone "Boan" (bez rasprave) dokument zaključci   
19. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci   
20. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci   
21. Predlog akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci   
22. Predlog za zaključenje aneksa Ugovora o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini države Opštini Rožaje, bez naknade, broj 07-14512/2015 od 15.04.2016. godine s Predlogom aneksa ugovora (bez rasprave) dokument zaključci   
23. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u ISA² programu s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument zaključci   
24. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva (bez rasprave)  dokument zaključci   
25.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, novoformirane katastarske parcele broj 5/1, ukupne površine 1.534m2, evidentirane u posjedovnom listu broj 77(bez rasprave)
dokument zaključci   
26. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadno-balkanske šestorke (WB6) i sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Fonda za Zapadni Balkan(bez rasprave)
dokument zaključci   
27. Predlog platforme za zvaničnu posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Beogradu, Republika Srbija, 20. marta 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci   
28. Predlog platforme o posjeti Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, Briselu, Kraljevina Belgija, od 20. 3. do 21. 3. 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
29.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30.. Predlog odluke o uvođenju izletničke takse za turistički lokalitet Stari grad Budva (bez rasprave)
dokument zaključci   
31. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 3775, KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2895 KO Donja Gorica, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci   
33. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 359 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 543 KO Bare, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci   
34.  Pitanja i predlozi      
34.1 Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Sjedinjenim Američkim Državama, od 19. do 23. marta 2018. godine dokument zaključci