Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

7. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 29.12.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti energetike - istraživanje i proizvodnja ugljovodonika u podmorju Crne Gore dokument zaključci
2. Informacija o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti poljoprivrede dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima dokument
zaključci

5. Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2017. godinu dokument
zaključci

8. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci

9. Predlog strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) dokument
zaključci
10. Predlog srednjoročnog plana racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019) dokument
zaključci
11. Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2017. godinu dokument
zaključci
12. Predlog akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2017. godinu dokument
zaključci
13. Predlog strategije obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori (2017-2024) s Predlogom akcionog plana za 2017. i 2018. godinu dokument
zaključci
14. Predlog strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period 2017-2021. godine s Predlogom akcionog plana za period 2017-2021. godine dokument
zaključci
15. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročni zakup lokacije "Orijenski bataljon", Kumbor, Herceg Novi, za period januar 2015 - avgust 2016. godine dokument zaključci
16. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, a koji se odnosi na "Luštica Development", opština Tivat-projekat Luštica bay, za period 2015 - avgust 2016. godine dokument zaključci
17. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 31.8.2015 - 1.12.2016. godine dokument zaključci
18. Izvještaj o realizaciji investicionog programa - izgradnja hotela "Park" u Bijeloj, Herceg Novi sa Zahtjevom društva Carine d.o.o. za brisanje hipoteke dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-2004, sa sjednice od 20. 8. 2015. godine sa inoviranim Predlogom aneksa br. 2 Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva "Jadran" AD Perast i Predlogom ugovora o hipoteci dokument zaključci
20. Predlog plana rekonstrukcije službenih zgrada u državnoj svojini za period 2017- 2019. godina dokument zaključci
21. Informacija o Sporazumu o izradi izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kv sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kv sa optičkim kablom Italija - Crna Gora dokument zaključci
22. Informacija o Bilateralnom sporazumu između Crne Gore i Kosova koji se odnosi na Program prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo u okviru Ipe II 2014 - 2020 s Predlogom bilateralnog sporazuma dokument zaključci
23. Informacija o blokadi računa Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore dokument zaključci
24. Predlog menadžment plana utvrđenja Besac dokument zaključci
25. Predlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017. godinu s Izvještajem o realizaciji Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2016. godini dokument zaključci
26. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture u 2016. godini dokument zaključci
27. Izvještaj o implementaciji Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinje u 2016. godini dokument zaključci
28. Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u 2015. godini       
29. Izvještaj o incidentnim situacijama na Internetu u Crnoj Gori  dokument
zaključci  
30. Kadrovska pitanja    zaključci  
30.1 Predlog rješenja o prestanku dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument
   
30.2 Predlog rješenja o prestanku mandata člana Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki  dokument
   
30.3 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za odnose s vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava  dokument
   
30.4 Predlog rješenja o imenovanju savjetnka predsjednika Vlade Crne Gore  dokument
zaključci  
30.5 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument
zaključci  
30.6 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore  dokument
   
30.7 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore  dokument
   
30.8 Predlog rješenja o razrješenju direktorice Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"  dokument
   
30.9 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"  dokument
   
30.10 Predloga rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta  dokument
zaključci  
30.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta  dokument
zaključci  
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
31. Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru (bez rasprave)  dokument
zaključci  
32. Predlog uredbe o načinu i uslovima stavljanja na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe (bez rasprave)  dokument
zaključci  
33. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci  
34. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci  
35. Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2017. godinu (bez rasprave)  dokument
zaključci  
36. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za žalbe (bez rasprave)  dokument
zaključci  
37. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Filmski centar Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci  
38. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019) (bez rasprave)  dokument
zaključci  
39. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
zaključci  
40. Predlog akcionog plana sprovođenja Strategije cjeloživotne karijerne orjentacije za period 2017-2018. godina (bez rasprave)  dokument
zaključci  
41. Predlog akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020), za period 2017-2018. godina s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. godini (bez rasprave)  dokument
zaključci  
42. Informacija o realizaciji Projekta rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore s Predlogom ugovora o kupovini stambenih jedinica (bez rasprave)  dokument
zaključci  
43. Izvještaj o realizaciji Projekta rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima - nastavak Projekta 1000+ (bez rasprave)  dokument
zaključci  
44. Informacija o Predlogu aneksa Posebnog ugovora o implementaciji druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom aneksa br. 2 Posebnog ugovora (bez rasprave)  dokument
zaključci  
45. Informacija o realizaciji projekta "Posao za Vas" (bez rasprave)  dokument
zaključci  
46. Informacija o realizaciji Ugovora za usvajanje eurokodova na crnogorskom jeziku i izradi i usvajanju nacionalnih aneksa za pojedine dijelove eurokodova zaključenog između Vlade Crne Gore i Instituta za standardizaciju Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci  
47. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (bez rasprave)  dokument
zaključci  
48. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Latković Ratka, sa Cetinja (bez rasprave)  dokument
zaključci  
49. Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1540 (2014-2018) (bez rasprave)  dokument
zaključci  
50. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Paljevinska" na dijelu vodotoka Paljevinske rijeke, Predlog odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane i Predlog ugovora (bez rasprave)  dokument
zaključci  
51. Izvještaj sa desetog redovnog sastanka CEFTA zajedničkog komiteta, održanog u Podgorici, 9. decembra 2016. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci  
52. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave (bez rasprave)  dokument
zaključci  
53. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2496, od 29. septembra 2016. godine, sa sjednice od 22. septembra 2016. godine (bez rasprave)
dokument
zaključci  
54. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2614, od 20. oktobra 2016. godine, sa sjednice od 6. oktobra 2016. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci  
55. Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-2800, od 10. novembra 2016. godine, sa sjednice od 3. novembra 2016. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci  
56. Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Albaniji, Tirana, 9. i 10. januara 2017. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci  
57. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije, koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Svjetskom obrazovnom forumu London, Velika Britanija, od 23. do 25. januara 2017. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci  
58. Predlozi za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)       
58.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo rada i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Rezerva - Tekuća budžetska rezerva (bez rasprave)  dokument
zaključci  
58.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo zdravlja na Tekuću budžetsku rezervu (bez rasprave)  dokument
zaključci  
58.3 Predlog za preusmjeravanje sredstava (bez rasprave)  dokument
zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
59. Predlog mišljenja na Plan rada i Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu (bez rasprave)  dokument
zaključci  
60. Odluka o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup obale za izgradnju novog kupališta prema planskim dokumentima (broj: 0203-3165/12-1 od 02.11.2016. godine) (bez rasprave)  dokument
zaključci  
61. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 635, KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
zaključci  
62. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 533, KO Beri, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
zaključci  
63. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa čl. 4 i 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)  dokument
zaključci  
64. Pitanja i predlozi       
64.1 Informacija u vezi sa formiranjem Radne grupe koja će raditi na izmjenama Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju  dokument
zaključci  
64.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete na potrošačku jedinicu Rezerve  dokument
zaključci  
64.3 Informacija o potraživanjima Saveza sindikata Crne Gore po osnovu Memoranduma o načinu i dinamici isplate otpremnina licima za čijim radom je prestala potreba u periodu jul 2000-decembar 2007. godine  dokument
zaključci  
I NA UVID:
65. Izvještaj o učešću mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Ministarskom sastanku Američko - jadranske povelje, 8. i 9. decembra 2016. godine, Trakošćan, Republika Hrvatska       
66. Izvještaj o učešću mr Milutina Simovića, potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Samitu predsjednika Vlada zemalja članica Centralno-evropske inicijative (CEI), Sarajevo       
67. Izvještaj o posjeti prof. mr Janka Ljumovića, ministra kulture i Vere Joličić - Kuliš, v.d državne sekretarke za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova, Ljubljani, Republika Slovenija, od 11. do 13. decembra 2016. godine       
68. Izvještaj o učešću Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova na Forumu EU-Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova, Brdo kod Kranja, Republika Slovenija, 15. i 16. decembra 2016. godine