Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

78. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 24.05.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za IV kvartal 2017. godine dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla dokument
zaključci
4. Adendum na izvještaj o predstavljanju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru mehanizma Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava (UPR) dokument
zaključci

5. Informacija o formalizaciji članstva Crne Gore u Inicijativi za transparentnost međunarodne pomoći (IATI) dokument
zaključci

6. Informacija o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2017. godini i raspodjeli sredstava za realizaciju projekata u 2018. godini dokument
zaključci

7. Informacija o potrebi sprovođenja Programa osposobljavanja i zapošljavanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima sprječavanja neformalnog poslovanja – "Stop sivoj ekonomiji" dokument zaključci

8. Informacija o sprovođenju Sporazuma o načinu isplate potraživanja na osnovu izvršnih-pravosnažnih presuda Privrednog suda u Podgorici, potpisanog između ovlašćenih predstavnika Aerodroma Crne Gore AD, u svojstvu izvršnog povjerioca i Montenegro Airlinesa dokument
zaključci
9. Izvještaj o radu s finansijskim iskazima Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2017. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora za 2017. godinu dokument
zaključci
10. Kadrovska pitanja
zaključci
10.1 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
10.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
10.3 Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD dokument
10.4 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara dokument
10.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara dokument
10.6 Predlog rješenja o razrješenju direktorice Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
10.7 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
10.8 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore - stalne predstavnice pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ženevi dokument
10.9 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku dokument
10.10 Predlog za određivanje predstavnika Vlade na redovnoj Skupštini akcionara Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP) (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP) (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke о оsnivаnju Savjeta za zaštitu životinja (bez rasprave) dokument zaključci
16. Informacija o potrebi obezbjeđenja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe kofinansiranja IPARD like projekta za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci  
17. Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 2179/2, površine 512 m2, evidentirane u posjedovnom listu broj 125, KO Kuta I (bez rasprave)
dokument zaključci  
18.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 13/1/91, površine 24.000 m², evidentirane u posjedovnom listu broj 477, KO Ibarac II(bez rasprave)  dokument zaključci  
19.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-1961, od 19. aprila 2018. godine, sa sjednice od 12. aprila 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
20. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na bilateralnom sastanku sa ministrom infrastrukture Republike Kosovo, 28. maja 2018. godine, u Prištini (bez rasprave)
dokument zaključci  
21. Predlog platforme za posjetu Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, Briselu povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u ISA² programu, 29. maja 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 30. maja 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
23. Predlog mišljenja na Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci  
24. Pitanja i predlozi      
24.1 Informacija o pomoći Vlade Crne Gore Opštini Pljevlja za hitnu sanaciju štete uzrokovane požarom u lokalnom javnom emiteru Radio i televizija Pljevlja doo  dokument zaključci