Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

8. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.01.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila
dokument zaključci
2. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje nepokretnosti - katastarske parcele broj 919, ukupne površine 448 m², upisane u list nepokretnosti broj 1054, KO Petrovac, Opština Budva
3. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2017. godinu i Izvještaj o sprovođenju mjera predviđenih Akcionim planom za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2016. godinu dokument zaključci
4. Izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije za III i IV kvartal 2016. godine dokument zaključci
5. Informacija o potrebi potpisivanja Haške konvencije o sporazumima o izboru suda dokument zaključci
6. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki dokument zaključci
7. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Vinicka" na dijelu vodotoka Vinicka rijeka s Predlogom odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane i Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole dokument zaključci
8. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Ljevak" na dijelu vodotoka Rijeka (Ljevak) s Predlogom odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane i Predlogom ugovora o koncesiji dokument zaključci
9. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Glavnom gradu Podgorica, u korist "Best Investment" d.o.o. iz Podgorice s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti dokument zaključci
10. Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljanje hipoteke na lokaciji UP 12, blok A3 DUP "Donja Gorica", u Podgorici, radi obezbjeđenja kredita kod Crnogorske komercijalne banke, za potrebe izgradnje stambenog objekta za potrebe prosvjetnih radnika u Glavnom gradu Podgorica dokument zaključci
11. Kadrovska pitanja zaključci
11.1 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave dokument
11.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije
11.3 Predlog rješenja o razrješenju Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica dokument
11.4 Predlog rješenja o razrješenju izvršnog direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument
11.5 Predlog rješenja o razrješenju člana Odbora direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument
11.6 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije dokument
11.7 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva održivog razvoja i turizma dokument
11.8 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva kulture dokument
11.9 Predlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o unapređenju bilateralne saradnje u odbrani i bezbjednosti (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1841, od 7. jula 2016. godine, sa sjednice od 30. juna 2016. godine (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1317/3, od 12. juna 2014. godine, sa sjednice od 5. juna 2014. godine (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na Euromoney konferenciji, Beč, od 16. do 19. januara 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
16. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2016. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
17. Pitanja i predlozi
17.1 Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za članstvo u NATO dokument zaključci
17.2 Informacija o realizaciji javnog rada "Asistenti u nastavi" za školsku 2016/2017. godinu dokument zaključci