Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

87. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 26.07.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog za imenovanje direktora Uprave policije
zaključci
2. Predlog strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog zakona o akademskom integritetu s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis dokument
zaključci

5. Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2018. do 2021. godine dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2018. godinu dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o načinu izdavanja, prenošenja i povlačenja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci

8. Predlog uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika dokument
zaključci

9. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2018. godinu dokument
zaključci
11. Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje - Pravosuđe i temeljna prava za period januar - jun 2018. s Četvrtim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije dokument
zaključci
12. Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar - jun 2018. dokument
zaključci
13. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 9 – Finansijske usluge dokument
zaključci
14. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 18 – Statistika dokument
zaključci
15. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje dokument zaključci
16. Informacija o planu ispunjenja završnog mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 20 – Preduzetništvo i industrijska politika dokument zaključci
17. Informacija o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 21 – Trans-evropske mreže dokument zaključci
18. Informacija o planu ispunjenja završnog mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 33 – Finansijske i budžetske odredbe dokument zaključci
19. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom dokument zaključci
20. Izvještaj Nadzorne komisije za implementaciju Ugovora o dokapitalizaciji u društvu "Novi duvanski kombinat" AD – Podgorica dokument zaključci
21. Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra "Kolašin 1600", Kolašin s Predlogom odluke o davanju u zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra "Kolašin 1600" dokument zaključci
22. Predlog strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018 - 2022 dokument zaključci
23. Informacija o realizaciji Ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore dokument zaključci
24. Informacija o programima intenzivne revitalizacije distributivne mreže dokument zaključci
25. Informacija o aktivnostima na integraciji regionalnog energetskog tržišta u 2018. godini dokument zaključci
26. Informacija o inicijativi za izgradnju vjetroelektrane Brajići dokument zaključci
27. Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija - korišćenje luka i marina dokument zaključci
28. Informacija o implementaciji obaveza preuzetih Anex-om II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine "Northstar" d.o.o. Podgorica i "Equest Capital Limited" Jersey, UK broj 01-8193/1 od 14.09.2009. godine dokument zaključci
29. XIV izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 – 2018. i Akcionog plana 2017 - 2018, za period januar - jun 2018. godine
dokument zaključci
30. Izvještaj o realizaciji Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta za sektore životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori za period 2017 - 2020, za izvještajni period jul 2017 - jul 2018. godine
dokument zaključci
31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2017. godinu s Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2017. godinu
dokument zaključci
32. Kadrovska pitanja zaključci
32.1 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
32.2 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
32.3 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
32.4 Predlog rješenja o razrješenju zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije
dokument
32.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje diretktora Uprave za zbrinjavanje izbjeglica
dokument
32.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
dokument
32.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument
32.8 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za javne nabavke dokument
32.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za javne nabavke
dokument
32.10 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
32.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
32.12 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
32.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
32.14 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić
dokument
32.15 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XVI redovnoj Skupštini akcionara "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić
dokument
32.16 Predlog rješenja o razrješenju generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
32.17 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
32.18 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
dokument
32.19 Predlog rješenja o razrješenju direktorice Kliničkog centra Crne Gore
dokument
32.20 Predlog rješenja o imenovanju direktora Kliničkog centra Crne Gore
dokument
32.21 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
dokument
32.22 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
32.23 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Luka Bar" AD Bar
dokument
32.24 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Prekookeanska plovidba" AD Bar
dokument
32.25 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija dokument
32.26 Predlog rješenja o razrješenju v. d. direktora Agencije za zaštitu konkurencije
dokument
32.27 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije
dokument
32.28 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Agencije za zaštitu konkurencije
dokument
32.29 Predlog rješenja o razrješenju Komisije za kontrolu državne pomoći
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
33. Predlog odluke o dopunama Odluke o Planu privatizacije za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
34. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
35. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R -12 Vilusi -Petrovići - Vraćenovići - Deleuša, dionica: Petrovići -Vraćenovići (bez rasprave)
dokument zaključci
36. Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Sektor 1" - Rt Kobila - Njivice - ušće Sutorine (bez rasprave)
dokument zaključci
37. Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore u međunarodnoj misiji KFOR u Republici Kosovo (bez rasprave)
dokument zaključci
38. Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu sa predlogom za dodjelu pomoći (bez rasprave)
dokument zaključci
39. Informacija o pristupanju Ministarstva odbrane Tehničkom sporazumu između Ministarstva odbrane Republike Letonije i Ministarstva nacionalne odbrane Kanade i kanadskih oružanih snaga o ojačanom prisustvu NATO u Letoniji i pružanju podrške (bez rasprave)
dokument zaključci
40. Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Bugarske u vezi sa učešćem na vojnoj vježbi "Platinasti lav 18" ("Platinum lion 18"),u okviru Crnomorskih rotacionih snaga(bez rasprave)
dokument zaključci
41. Informacija o adaptaciji poslovnih prostora u Opštini Plav s Predlogom odluke i Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
42. Informacija o Javnom oglasu za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija (bez rasprave)
dokument zaključci
43. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata (bez rasprave)
dokument zaključci
44. Informacija o potrebi zaključivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Danilovgrad s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
45. Informacija o potrebi zaključivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Žabljak s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
46. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Elektrana Mišnića" na dijelu vodotoka Mišnića potok s Predlogom odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane (bez rasprave)
dokument zaključci
47. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizacije za period 1.1 - 30. 6. 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
48. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
49. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu s Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
50. Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sa Planom revitalizacije i sanacije šteta (bez rasprave)
dokument zaključci
51. Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
52. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja objekta investitora DOO "Sveti Georgije" iz Cetinja od značaja za razvoj države Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
53. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na konferenciji posvećenoj radioterapiji i bioinženjeringu "Ohrid 2018", u organizaciji Instituta za medicinsku fiziku i inženjerstvo u biomedicini - IFMP, 28. jula 2018. (bez rasprave)
dokument zaključci
54. Predlog platforme za posjetu Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd, 1. avgust 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
55. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na odbrani periodičnog kombinovanog četvrtog, petog i šestog izvještaja o primjeni Konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (CERD), na 96. zasijedanju Komiteta CERD (bez rasprave)
dokument zaključci
56. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova (Gimnih), Beč, 30. i 31. avgust 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
57. Informacija o preusmjeravanju sredstava sa programa 3861 Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem na program 40708 Fakultet za crnogorski jezik i književnost (bez rasprave)
dokument zaključci
58. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
59. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti-katastarske parcele broj 1040/3 , u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 73 KO Jastreb, Opština Danilovgrad (bez rasprave)
dokument zaključci
60. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 105, upisane u listu nepokretnosti broj 122, KO Sveti Đorđe, Opština Ulcinj (bez rasprave)
dokument zaključci
61. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 843/2, u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 485, KO Bistrica, Opština Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci
62. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade (bez rasprave)
dokument zaključci
63. Pitanja i predlozi
63.1 Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Dubrovnik forumu "Jačanje otpornosti Mediterana, Evrope i Zapadnog Balkana", u Dubrovniku, 31. avgust - 1. septembar 2018. godine dokument zaključci
63.2 Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Banja Luka, 5. septembar 2018. godine
dokument zaključci
63.3 Informaciju o postupku procjene vrijednosti suvišnih plovnih objekata, opreme i rezervnih djelova od plovnih objekata
dokument zaključci
63.4 Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Danu visokih zvanica u vezi sa realizacijom aktivnosti „Obuka za bojevo gađanje haubicama 122mm D-30J“, 31. avgust 2018. godine, Krivolak, Republika Makedonija
dokument zaključci
63.5 Predlog odluke o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Crne Gore
dokument zaključci
63.6 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe
dokument zaključci
63.7 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika
dokument zaključci
63.8 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda
dokument zaključci
63.9 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala
dokument zaključci
63.10 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke
dokument zaključci
63.11 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 - Privredno pravo
dokument zaključci
63.12 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
dokument zaključci
63.13 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija
dokument zaključci
63.14 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 - Finansijske usluge
dokument zaključci
63.15 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10 - Informatičko društvo i mediji
dokument zaključci
63.16 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj
dokument zaključci
63.17 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor
dokument zaključci
63.18 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
dokument zaključci
63.19 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika
dokument zaključci
63.20 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika
dokument zaključci
63.21 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 – Porezi
dokument zaključci
63.22 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna unija
dokument zaključci
63.23 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 – Statistika
dokument zaključci
63.24 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
dokument zaključci
63.25 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika
dokument zaključci
63.26 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže
dokument zaključci
63.27 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrume
dokument zaključci
63.28 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava
dokument zaključci
63.29 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
dokument zaključci
63.30 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura
dokument zaključci
63.31 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
dokument zaključci
63.32 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja
dokument zaključci
63.33 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija
dokument zaključci
63.34 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi
dokument zaključci
63.35 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika
dokument zaključci
63.36 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 - Finansijski nadzor
dokument zaključci
63.37 Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe
dokument zaključci
63.38 Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu
dokument zaključci
63.39 Predlog za dodjelu sredstava porodici Irme i Demira Mukovića iz Podgorice povodom rođenja troje djece
dokument zaključci
63.40 Informacija u vezi sa sprovođenjem Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 22/17, 24/17, 25/17 i 30/17 od 25. decembra 2017. godine ("Službeni list CG", broj 3/18)
dokument zaključci
63.41 Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3620, od 9. jula 2018. godine
dokument zaključci

NAPOMENA: Materijal za Tačku 1. (Predlog za imenovanje direktora Uprave policije) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.