Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

89. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 13.09.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore dokument zaključci
2. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
3. Osamnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period april - jun 2018 dokument
zaključci
4. Predlog zaključka o dopuni zaključaka Vlade Crne Gore od 26. jula 2018. godine povodom razmatranja predloga odluka o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument
zaključci

5. Analiza ocjene spremnosti javne uprave za objavljivanje podataka u otvorenom formatu, koja naglašava početnu poziciju, postojeći pravni okvir, moguće prepreke za realizaciju projekta objavljivanja podataka u otvorenom formatu dokument
zaključci

6. Informacija o otkupu jagnjadi i instrukcija o evidencijama otkupa i plaćanja PDV-a za 2018. godinu dokument
zaključci

7. Predlog za davanje saglasnosti Opštini Plav za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva JU Centar za kulturu Opštine Plav, imenom Huseina Bašića, istaknutog književnika, prije isteka zakonskog roka dokument
zaključci

8. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
9.2 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Direkcije za željeznice dokument
9.3 Predlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem dokument
9.4 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Antverpenu – Belgija dokument
9.5 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva odbrane dokument
9.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva odbrane dokument
9.7 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka dokument
9.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka dokument
9.9 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Antverpenu - Belgija (bez rasprave) dokument zaključci
11. Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
14. Informacija o zaključivanju sporazuma o obavezama između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal u vezi sa priznavanjem sertifikata u skladu sa Regulativom I/10 STCW Konvencije, 1978, sa izmjenama i dopunama s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
15. Informacija o učešću na NATO EADRCC međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija "SRBIJA 2018" (bez rasprave) dokument zaključci
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Nade Krstev, iz Cetinja (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izvještaj o radu Savjeta za reviziju, za period jul 2017 - jun 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog za ustupanje na korišćenje poslovnog prostora Ministarstvu javne uprave i Kabinetu predsjednika Vlade - Kancelariji za evropske integracije, bez naknade (bez rasprave)
dokument zaključci
 
19. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-339, od 5. marta 2015. godine, sa sjednice od 26. februara 2015. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
20. Prva izmjena i dopuna Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2018. godinu i Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti ostvarene u 2014. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
 
21. Predlog platforme za učešće Pavla Radulovića, ministra održivog razvoja i turizma, na Subregionalnoj konferenciji o promociji i napretku u implementaciji Agende 2030, Beograd, Republika Srbija, 13. i 14. septembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci
 
22. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na 4. sastanku visokog nivoa o saradnji u turizmu između NR Kine i država Centralne i Istočne Evrope, Dubrovnik (bez rasprave)  dokument zaključci
 
23. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na konferenciji o visokotehnološkom kriminalu i informacionoj bezbjednosti "Poveži se sigurno", Beograd, 20. i 21. septembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci
 
24.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Generalnoj debati 73. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Njujork, od 24. do 29. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
26. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 12 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Službeni list CG", br. 11/15, 28/15 i 42/18), koju je podnijela Jelena Mijović - Strahinja, advokatica iz Podgorice (bez rasprave)
dokument zaključci
 
27.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Buha" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3367 KO Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
 
28.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dašo Pavičić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 197 KO Sutorina u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
29. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Maksim Gorki" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 190 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci
 
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milija Nikčević" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 387 KO Kličevo u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
 
31. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednjoj ekonomskoj školi "Mirko Vešović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1257 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci
 
32. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 841/6 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 485 KO Bistrica, Opština Bijelo Polje (bez rasprave)  dokument zaključci
 
33. Pitanja i predlozi       
33.1 Predlog za izdavanje u dugoročni zakup nepokretnosti koju čine katastarske parcele 2125/1 i 2125/6 upisane u list nepokretnosti 635 KO Podgorica II  dokument zaključci
 
33.2 Predlog uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije  dokument zaključci
 
33.3 Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve  dokument zaključci
 
33.4 Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve  dokument zaključci
 
33.5 Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
dokument zaključci