Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

90. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.09.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o dopuni Odluke o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog strategijskog pregleda odbrane Crne Gore dokument
zaključci
4. Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme dokument
zaključci

5. Informacija o kadrovskim kapacitetima organa i ustanova koji se bave zaštitom i očuvanjem kulturne baštine dokument
zaključci

6. Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2017-2018 (za period 1. januar - 30. jun 2018. godine) dokument
zaključci

7. Informacija o pristupanju Ministarstva odbrane Crne Gore Izjavi o namjeri između Ministarstva odbrane Republike Albanije i Saveznog ministra odbrane i sporta Republike Austrije i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske i Ministarstva odbrane Mađarske dokument
zaključci

8. Informacija o plaćanju fiksne dodatne godišnje zakupnine u skladu s Ugovorom o zakupu i izgradnji koji se odnosi na "Luštica Development" Opština Tivat br. ov. I. 32672 od 23. 10. 2009. godine dokument
zaključci

9. Informacija o realizaciji i načinu finansiranja povezivanja puta i izgradnje zajedničkog graničnog prelaza (ZGP) Ckla – Zogaj dokument
zaključci
10. Informacija o obezbjeđivanju novčanih sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Policijskoj akademiji s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
11. Predlog za pokretanje postupka da opština Ulcinj vrati na raspolaganje Crnoj Gori katastarske parcele 1/3 i ¼ iz Lista nepokretnosti 104 KO Bratica, bez naknade dokument
zaključci
12. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture dokument
zaključci
13. Kadrovska pitanja
zaključci
13.1 Predlog rješenja o imenovanju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore dokument
13.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj dokument
13.3 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije dokument
13.4 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove dokument
13.5 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici dokument
13.6 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
13.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
13.8 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
13.9 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata direktora Direkcije javnih radova dokument
13.10 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Direkcije javnih radova dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14. Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg - Herceg Novi, od km 859+800 do km 861+900 (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Buljarica, Opština Budva za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.4, dionica Petrovac-Bar (bez rasprave)  dokument zaključci  
18. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlаde Crne Gore i Vlаde Republike Srbije o međunаrodnom željezničkom grаničnom prelаzu Bijelo Polje (Crnа Gorа) – Vrbnicа – Prijepolje (Republikа Srbijа) (bez rasprave)  dokument zaključci  
19. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlаde Crne Gore i Vlаde Republike Srbije o međunаrodnom drumskom grаničnom prelаzu Drаčenovаc (Crnа Gorа) - Špiljаni (Republikа Srbijа) (bez rasprave)  dokument zaključci  
20. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja (bez rasprave)  dokument zaključci  
21. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlаde Crne Gore i Vlаde Republike Srbije o otvaranju zajedničkog grаničnog prelaza Čemerno (Crnа Gorа) - Grаnice (Republikа Srbijа) za međunarodni drumski putnički saobraćaj (bez rasprave)  dokument zaključci  
22. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlаde Crne Gore i Vlаde Republike Srbije o međunаrodnom drumskom grаničnom prelаzu Dobrаkovo (Crnа Gorа) - Gostun (Republikа Srbijа) (bez rasprave)  dokument zaključci  
23.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlаde Crne Gore i Vlаde Republike Srbije o otvaranju zajedničkog grаničnog prelaza Vuča (Crnа Gorа) - Godovo (Republikа Srbijа) za međunarodni drumski putnički saobraćaj (bez rasprave)
dokument zaključci  
24. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument zaključci  
25.  Informacija o pristupanju Crne Gore u članstvo u statusu gosta Evropskom društvenom istraživanju Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC) (bez rasprave)
dokument zaključci  
26. Predlog za preusmjerenje sredstava u cilju realizacije Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki roba i usluga (bez rasprave)  dokument
zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 13/1/98, površine 408 m², evidentirana u PL broj 97, KO Ibarac II - Opština Rožaje, sopstvenik - posjednik Crna Gora s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument zaključci  
28. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje dva motorna vozila po sistemu zamjene "staro za novo" (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Pitanja i predlozi       
29.1 Odluka o utvrđivanju predloga raspodjele dobiti "Aerodromi Crne Gore" AD iz 2017. godine  dokument zaključci  
29.2 Odluka o utvrđivanju predloga korekcije raspodjele dobiti "Aerodromi Crne Gore" AD iz 2014. godine  dokument zaključci  
29.3 Odluka Odbora direktora Aerodroma Crne Gore AD kojom se inicira pokretanje postupka iznajmljivanja prostora za obavljanje slobodne carinske prodaje na aerodromima Podgorica i Tivat 01-5274 od 19. 09. 2018.  dokument zaključci  
29.4 Predlog odluke o imenovanje nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Aerodromi Crne Gore" AD za 2015. godinu  dokument
zaključci  
29.5 Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Aerodromi Crne Gore" AD za 2016. godinu  dokument zaključci  
29.6 Predlog zakona o državnoj upravi  dokument zaključci  
29.7 Informacija o finansiranju projekata i programa NVO u 2018. godini u oblasti evropske integracije Crne Gore  dokument
zaključci