Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Otvorena telefonska linija i e-mail za prijavu zloupotreba službenih vozila

Postupajući u skladu sa zaključkom Vlade, Biro za odnose s javnošću je otvorio posebnu telefonsku liniju i e-mail adresu putem koje građani mogu prijaviti zloupotrebe službenih vozila koja koriste organi državne uprave.

Zloupotreba službenog vozila se može prijaviti slanjem fotografije sa vidljivom registarskom oznakom službenog vozila koje se koristi na nepropisan način na e-mail: sluzbenavozila@gsv.gov.me. O načinu prijavljivanja zloupotrebe službenih vozila koja koriste organi državne uprave građani se mogu informisati i putem telefona 020 482 846.

Radi utvrđivanja osnovanosti navoda iz prijave, uz fotografiju je neophodno naznačiti i vrijeme i mjesto upotrebe službenog vozila koje je predmet prijave.

Biro za odnose s javnošću će sve prijave građana, dostavljene na navedeni način, objavljivati na sajtu i prosljeđivati ih organima državne uprave na dalje postupanje i utvrđivanje osnovanosti sumnje na zloupotrebu službenog vozila.

Na stranici http://www.gov.me/sluzbena_vozila/ biće objavljivane fotografije vozila, nazivi organa državne uprave kojima su pritužbe proslijeđene i povratne informacije dobijene od tih organa.

Pozivamo građane da i na ovaj način pomognu u rasvjetljavanju svakog pojedinačnog slučaja zloupotrebe korišćenja službenih vozila.

Prijave sumnji na zloupotrebu službenih vozila

 

Prijava

Nadležni organ

Odgovor nadležnog organa

1. PG CG 065
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 28.03.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 29.03.2013.
2. PG CG 256
Zavod za zapošljavanje
Prijava proslijeđena 01.04.2013.
3. PG MN 310
Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije
Prijava proslijeđena 02.04.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 16.04.2013.
4. PG MN 003
Ministarstvo odbrane
Prijava proslijeđena 08.04.2013.
Odgovor Ministarstva odbrane od 08.04.2013.
5. PG CG 412
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 10.04.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 17.04.2013.
6. PG CG 063
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 10.04.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 16.04.2013.
7. PG MN 078
Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 22.04.2013.
Odgovor Uprave za nekretinine od 29.04.2013.
8. PG CG 034
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Veterinarska uprava
Prijava proslijeđena 22.04.2013.
Odgovor Uprave za nekretinine od 29.04.2013.
9. PG MN 555
Generalni sekretarijat Vlade
Prijava proslijeđena 23.04.2013.
Odgovor Generalnog sekretarijata Vlade od 25.04.2013.
10. PG MN 717
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 23.04.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 26.04.2013.
11. P BR 007
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 29.04.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 23.05.2013.
12. PG CG 846
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 29.04.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina 28.05.2013.
13. Bez registarskih oznaka
 Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 8.05.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 13.06.2013.
14. PG MN 113
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 20.05.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina 06.06.2013.
15. PG CG 589
16. PG EE 318
Ministarstvo rada i socijalnog staranja 
Prijava proslijeđena 23.05.2013.
Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja od 27.05.2013.
17. PG MN 080
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 28.05.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina 07.06.2013.
18. PG MN 034
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 28.05.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 07.10.2013.
19. PG MN 078
Uprava za nekretnine 
Prijava proslijeđena 28.05.2013.
Odgovor Uprave za nekretnine od 05.06.2013.
20. PG CG 070
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 03.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 13.06.2013
21. PG CG 738
Zavod za zbrinjavanje izbjeglica 
Prijava proslijeđena 03.06.2013.
Odgovor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica od 03.06.2013.
22. PG MN 658
Ministarstvo odbrane
Prijava proslijeđena 03.06.2013.
Odgovor Ministarstva odbrane od 13.06.2013.
23. PG CG 522
Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću
Prijava proslijeđena 13.06.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave za igre na sreću od 03.07.2013.
24. PG CG 514
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 14.06.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 09.07.2013.
25. PG CG 790
Ministarstvo ekonomije
Prijava proslijeđena 14.06.2013. 
Odgovor Ministarstva ekonomije od 19.06.2013.
26. PG MN 267
Generalni sekretarijat Vlade
Prijava proslijeđena 18.06.2013. 
Odgovor Generalnog sekretarijata od 27.06.2013. 
27. PG CG 070
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 18.06.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 27.06.2013 
28. PG CG 062
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 20.06.2013.  
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 01.07.2013.
29. PG CG 180
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 20.06.2013.
Odgovor Ministarstva saobraćaja i pomorstva od 21.06.2013. 
30. PG MN 541
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 20.06.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 26.06.2013. 
31. PG MN 712
Ministarstvo rada i socijalnog staranja 
Prijava proslijeđena 25.06.2013.
 
32. PG CG 297
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 
Prijava proslijeđena 25.06.2013.
Odgovor Generalnog sekretarijata Vlade od 02.07.2013.
33. PG MN 585
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 
Prijava proslijeđena 25.06.2013. 
Odgovor Generalnog sekretarijata Vlade od 02.07.2013. 
34. PG CG 332
Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Agencije za civilno vazduhoplovstvo od 04.07.2013.
35. PG CG 178
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 19.07.2013.
36. PG MN 142
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 25.07.2013.
37. PG MN 103
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 26.06.2013. 
Odgovor Ministarstva unitrašnjih poslova - Uprave policije od 22.07.2013.
38. PG MN 189
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 19.07.2013.
39. PG CG 280
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 28.11.2013. 
40. PG MN 542
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 04.07.2013.
41. PG MN 168
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 04.07.2013 
42. PG MN 023
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 05.07.2013. 
43. PG MN 083
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 04.07.2013  
44. PG MN 113
Ministarstvo finansija - Uprava carina 
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Uprave carina od 18.07.2013.
45. PG MN 653
Ministarstvo finansija - Poreska uprava
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Poreske uprave od 18.07.2013.
46. PG CG 666
Ministarstvo finansija - Uprava carina 
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
Odgovor Uprave carina od 18.07.2013.
47. PG CG 159
Agencija za nacionalnu bezbijednost
Prijava proslijeđena 26.06.2013.
 
48. P PG 069
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 27.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 09.07.2013.
49. PG CG 912
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Veterinarska uprava 
Prijava proslijeđena 27.06.2013.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Veterinarska uprava od 02.07.2013. 
50. PG CG 333
Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
Prijava proslijeđena 27.06.2013.
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma od 28.06.2013. 
51. P 200 653
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 28.06.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 10.09.2013.
52. PG MN 083
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 2.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 10.07.2013.
53. PG CG 389
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 2.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 10.07.2013. 
54. PG MN 024
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 2.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 10.07.2013.  
55. PG CG 471
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 2.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 10.07.2013
56. PG MN 619
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 2.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 09.07.2013.
57. PG CG 062
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 05.07.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 16.07.2013. 
58. PG CM 258
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 05.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 16.07.2013. 
59. PG MN 283
Ministarstvo unutrašnjih poslova 
Prijava proslijeđena 05.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 19.09.2013.
60. PG CG 504
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 05.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 16.07.2013.
61. PG CG 003
62. PG MN 124
63. PG MN 127
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 
Prijava proslijeđena 05.07.2013. 
Odgovor Generalnog sekretarijata od 05.07.2013.
64. PG CG 004
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 10.07.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 17.07.2013. 
65. PG MN 150
Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 11.07.2013. 
Odgovor Uprave za nekretnine od 24.07.2013.
66. PG CG 302
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore 
Prijava proslijeđena 11.07.2013.
Odgovor Generalnog sekretarijata od 12.07.2013. 
67. PG MN 513
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 17.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 23.07.2013.
68. PG CG 505
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 17.07.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 23.07.2013.
69. PG MN 471
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 17.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 30.08.2013.
70. PG MN 357
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 17.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 23.07.2013.
71. PG MN 618
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 17.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 29.07.2013.
72. PG MN 142
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 17.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 29.07.2013.
73. PG CG 305
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
Prijava proslijeđena 17.07.2013.
Odgovor Generalnog sekretarijata od 18.07.2013. 
74. PG CG 390
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 26.07.2013.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 2.08.2013.
75. PG CG 770
Ministarstvo odbrane
Prijava proslijeđena 26.07.2013.
Odgovor Ministarstva odbrane od 2.08.2013.
76. PG CG 790
Ministarstvo ekonomije
Prijava proslijeđena 26.07.2013. 
Odgovor Ministarstva ekonomije od 02.08.2013.
77. PG CG 866
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 26.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 21.11.2013. 
78. PG MN 415
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 26.07.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina od 3.09.2013.
79. PG MN 556
Ministarstvo kulture
Prijava proslijeđena 26.07.2013.
Odgovor Ministarstva kulture od 30.07.2013.
80. PG MN 667
Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
Prijava proslijeđena 26.07.2013.
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju od 1.08.2013.
81. PG MN 256
82. PG MN 549
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.07.2013.
83. PG MN 142
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 29.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 3.08.2013.
84. PG CG 420
Uprava za imovinu
Prijava proslijeđena 29.07.2013.
 
85. PG MN 256
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 29.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 6.08.2013.
86. PG MN 027
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 29.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 5.09.2013.
87. P PG 003
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 29.07.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 5.09.2013.
88. PG CG 389
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 29.07.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 6.08.2013. 
89. PG MN 107
Zavod za zapošljavanje
Prijava proslijeđena 30.07.2013.
Odgovor Zavoda za zapošljavanje od 8.08.2013.
90. PG CG 042
Ministarstvo odbrane
Prijava proslijeđena 30.07.2013.
Odgovor Ministarstva odbrane od 20.09.2013.
91. PG MN 121
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 1.08.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 09.09.2013. 
92. PG CG 589
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Prijava proslijeđena 1.08.2013.
 
93. PG MN 157
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 2.08.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 12.08.2013.
94. PG CG 358
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 6.08.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 09.09.2013.
95. PG MN 351
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 6.08.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 09.09.2013.
96. PG MN 482
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 6.08.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 9.08.2013.
97. PG CG 363
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Prijava proslijeđena 26.08.2013. 
Odgovor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 17.09.2013.
98. PG MN 131
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
Prijava proslijeđena 13.08.2013.

99. PG MN 015
Komisija za hartije od vrijednosti
Prijava proslijeđena 19.08.2013. 
Odgovor Komisije za hartije od vrijednosti od 02.09.2013.
100. PG MN 306
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.08.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 06.09.2013. 
101. PG MN 639
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 26.08.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 18.09.2013.
102. PG CG 289
Ministarstvo odbrane
Prijava proslijeđena 19.08.2013.
 
103. PG CG 740
Ministarstvo finansija - Poreska uprava
Prijava proslijeđena 19.08.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Poreske uprave od 06.11.2013.
104. PG MN 259
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Prijava proslijeđena 19.08.2013.
Odgovor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 17.09.2013.
105. PG MN 558
Ministarstvo kulture
Prijava proslijeđena 23.08.2013. 
 
106. PG CG 029
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Prijava proslijeđena 23.08.2013.
Odgovor Ministarstva za ljudska i manjinska prava od 03.09.2013.
107. PG CG 474
Ministarstvo finansija - Uprava za imovinu
Prijava proslijeđena 23.08.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprava za imovinu od 11.09.2013.
108. PG CG 145
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 05.09.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 10.09.2013
109. PG MN 642
Uprava za kadrove
Prijava proslijeđena 26.08.2013.  
Odgovor Uprave za kadrove od 8.10.2013.
110. PG CG 474
Ministarstvo finansija - Uprava za imovinu
Prijava proslijeđena 26.08.2013.
 
111. PG MN 150
Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 30.08.2013. 
Odgovor Uprave za nekretnine od 12.09.2013.
112. PG CG 617
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 30.08.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 06.09.2013.
113. PG MN 602
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Fitosanitarna uprava
Prijava proslijeđena 05.09.2013. 
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Fitosanitarne uprave od 01.10.2013.
114. PG CG 508
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 05.09.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 18.09.2013.
115. PG MN 619
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 05.09.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 16.09.2013.
116. PG CG 133
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
Prijava proslijeđena 13.09.2013.
 
117. P BD 003
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 13.09.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 17.12.2013.
118. PG CG 626
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj
Prijava proslijeđena 13.09.2013.
  
119. PG CG 641
Ministarstvo finansija - Poreska uprava
Prijava proslijeđena 09.10.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Poreske uprava od 19.11.2013.  
120. PG MN 574
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Prijava proslijeđena 13.09.2013. 
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma od 23.09.2013.
121. PG MN 541
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 13.09.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 19.09.2013.
122. PG CG 750
Ministarstvo finansija - Poreska uprava
Prijava proslijeđena 13.09.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Poreske uprave od 25.09.2013. 
123. PG MN 131
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
Prijava proslijeđena 13.09.2013. 
Odgovor Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore od 13.09.2013. 
124. PG MN 618
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 20.09.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 10.10.2013.
125. PG MN 415
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 20.09.2013.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina od 14.10.2013.
126. PG MN 635
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 09.10.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 21.11.2013.  
127. PG MN 541
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 09.10.2013.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 22.10.2013.
128. PG MN 595
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 09.10.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 22.10.2013.
129. PG MN 096
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 09.10.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 15.11.2013.  
130. PG MN 142
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 09.10.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 26.12.2013. 
131. PG MN 141
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 09.10.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 09.10.2013.   
132. PG CG 029
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 
Prijava proslijeđena 09.10.2013.
Odgovor Ministarstva za ljudska i manjinska prava od 11.10.2013.
133. PG MN 550
Ministarstvo pravde - Zavod za izvršenje krivičnih sankcija
Prijava proslijeđena 09.10.2013.
Odgovor Ministarstva pravde - Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija od 17.10.2013.  
134. PG CG 969
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 14.10.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 24.10.2013.  
135. PG CG 770
Ministarstvo odbrane
Prijava proslijeđena 22.10.2013. 
Odgovor Ministarstva odbrane od 19.12.2013.
136. PG CG 507 
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 25.10.2013.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 15.11.2013.
  137. PG MN 306 
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 25.10.2013.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 05.11.2013.
138. PG MN 543 
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 25.10.2013.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 15.11.2013. 
139. PG MN 545
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 25.10.2013.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 15.11.2013.  
  140. PG MN 080 
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 25.10.2013. 
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina od 12.11.2013.
141. PG MN 142
Ministarstvo unutrašnjih poslova 
Prijava proslijeđena 25.10.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 15.11.2013.  
  142. PG MN 158
Ministarstvo unutrašnjih poslova 
Prijava proslijeđena 25.10.2013.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 15.11.2013.  
  143. PG MN 602
144. PG MN 429
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijave proslijeđene 29.10.2013.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Agencija za duvan od 30.10.2013. (PG MN 429) i odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvojaod 02.12.2013. (PG MN 602)
  145. PG CG 025 
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 31.10.2013. 
  
  146. PG CG 420 
Ministarstvo finansija - Uprava za imovinu
Prijava proslijeđena 18.11.2013.  
  
147. PG CG 147 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Prijava proslijeđena 22.11.2013.  
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova od 29.11.2013. 
  148. PV CG 006 
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 22.11.2013. 
Odgovor Ministarstva zdravlja od 30.01.2014.   
149. PG CG 354 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 22.11.2013. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 06.12.2013.
150. PG MN 562 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijava proslijeđena 22.11.2013. 
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od 29.11.2013. 
151. PG MN 569
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijava proslijeđena 29.11.2013.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od 11.12.2013.  
152. PG CG 234
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 29.11.2013. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 5.12.2013.
153. PG CG 181 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 13.01.2014.  
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 28.01.2014.  
154. PG CG 112 
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 13.01.2014.  
  
155. PG MN 628 
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 13.01.2014.  
  
156. PG MN 144 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 20.01.2014.  
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 07.02.2014.  
157. BA CG 009 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 20.01.2014.  
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 26.02.2014.   
158. PG MN 343 
Ministarstvo pravde 
Prijava proslijeđena 20.01.2014. 
Odgovor Ministarstva pravde od 06.02.2014. 
159. PG MN 550 
Ministarstvo pravde 
Prijava proslijeđena 20.01.2014.  
Odgovor Ministarstva pravde od 06.02.2014.
160. PG MN 466 
Ministarstvo finansija
Prijava proslijeđena 20.01.2014.  
Odgovor Ministarstva finansija od 11.02.2014. 
161. P PG 171 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 24.01.2014.  
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 11.02.2014.
162. PG MN 791 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja 
Prijava proslijeđena 29.01.2014.
Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja od 14.02.2014.
163. PG CG 521   
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Prijava proslijeđena 06.02.2014.  
  
164. PG MN 378   
Ministarstvo finansija - Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 06.02.2014.  
Odgovor Ministarstva finansija - Uprava za nekretnine od 20.02.2014.  
165. PG CG 053  
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 06.02.2014.   
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 14.02.2014.
166. PG CG 506   
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 10.02.2014.   
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 24.02.2014.
167. PG MN 717   
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 10.02.2014.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 17.02.2014.  
168. PG CG 459   
Ministarstvo finansija
Prijava proslijeđena 17.02.2014.   
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave za imovinu od 27.02.2014.
169. PG MN 111   
Ministarstvo finansija
Prijava proslijeđena 17.02.2014.   
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina od 27.02.2014.  
170. PG MN 629   
Uprava za inspekcijske poslove 
Prijava proslijeđena 26.02.2014.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 03.03.2014. 
171. PG CG 204
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za vode
Prijava proslijeđena 13.03.2014.  
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za vode od 20.03.2014.
172. PG MN 889   
Ministarstvo finansija - Uprava carina 
Prijava proslijeđena18.03.2014.  
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina od 24.03.2014. 
173. PG CG 320
Ministarstvo finansija - Uprava za imovinu   
Prijava proslijeđena 04.04.2014.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprava za imovinu 08.05.2014.   
174. PG MN 590
Uprava za inspekcijske poslove Prijava proslijeđena 14.04.2014.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 26.05.2014.
175. PG MN 590
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 15.04.2014.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 26.05.2014.
176. PG MN 165   
Ministarstvo unutrašnjih poslova -
Uprava policije
Prijava proslijeđena 07.05.2014. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 19.05.2014.
177. PG CG 012  
Ministarstvo unutrašnjih poslova -
Uprava policije
Prijava proslijeđena 07.05.2014.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 19.05.2014.
178. PG MN 542  
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 07.05.2014.  
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 27.05.2014.
179. PG CG 339 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
Prijava proslijeđena 08.05.2014.  
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma -Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju od 26.05.2014. 
180. PG CG 400
Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije 
Prijava proslijeđena 12.05.2014. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije od 27.05.2014 
181. PV CG 030   
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume 
Prijava proslijeđena 15.05.2014.
Odgovor od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume od 19.06.2014.
182. PG CG 331 
Ministarstvo odbrane - Vod za opsluživanje Generalštaba Vojske Crne Gore 
Prijava proslijeđena 09.06.2014.
Odgovor Ministarstva odbrane - Generalštaba Vojske Crne Gore od 19.06.2014.
183. PG MN 382
Ministarstvo pravde
Prijava proslijeđena 09.06.2014. 
Odgovor Ministarstva pravde od 10.07.2014.
184. PG MN 141
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije 
Prijava proslijeđena 09.06.2014.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 23.06.2014.
185. PG CG 040  
Ministarstvo finansija - Uprava za imovinu 
Prijava proslijeđena 09.06.2014.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprava za imovinu od 20.06.2014. 
186. PG CG 432  
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 10.06.2014. 
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 16.06.2014.
187. PG MN 331             
Ministarstvo pravde 
 Prijava proslijeđena 19.06.2014. 
Odgovor Ministarstva pravde od 10.07.2014
188. PG CG 820  
Ministarstvo finansija
Prijava proslijeđena 03.07.2014. 
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave carina od 04.09.2014.
189. BR CG 023 
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 03.07.2014. 
Odgovor Ministarstva zdravlja od 01.08.2014.
190. PV CG 071 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume
Prijava proslijeđena 09.07.2014. 
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume od 14.10.2014.
191. PG CG 415 
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 16.07.2014. 
192. PV CG 024
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume
Prijava proslijeđena 03.09.2014. 
  
193. PG CG 336 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Prijava proslijeđena 03.09.2014. 
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma od 18.09.2014.  
194. PG MN 587
Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Prijava proslijeđena 03.09.2014.
  
195. PG CG 101 
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 03.09.2014. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 12.09.2014. 
196. PG MN 155  
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 03.09.2014. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 12.09.2014.
197. PG CG 590  
Agencija za zaštitu konkurencije
Prijava proslijeđena 03.09.2014. 
Odgovor Agencije za zaštitu konkurencije od 05.09.2014.
198. PG CG 813 
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 07.10.2014. 
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 30.10.2014.
199. PG CG 877
Ministarstvo finansija - Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 30.10.2014. 
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave za nekretnine od 09.12.2014.
200. PG CG 451
Ministarstvo odbrane 
Prijava proslijeđena 10.11.2014. 
  
201. PG MN 081
Ministarstvo finansija - Uprava carina
Prijava proslijeđena 19.11.2014. 
  
202. PG CG 344 
Ministarstvo finansija - Poreska uprava
Prijava proslijeđena 06.02.2015. 
Odgovor od Ministarstva finansija - Poreske uprave od 06.03.2015.
203. AN CG 009  
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 27.02.2015. 
Odgovor od Ministarstva zdravlja od 24.03.2015.
204. PG CG 877   
Ministarstvo finansija - Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 05.03.2015.
Odgovor Ministarstva finansija- Uprave za nekretnine od 23.04.2015.
205. PG MN 445          
Ministarstvo finansija- Poreska uprava
Prijava proslijeđena 08.04.2015.
Odgovor Ministarstva finansija - Poreske uprave od 15.07.2015.
206. PG CG 877        
Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 14.04.2015.
Odgovor Ministarstva finansija- Uprave za nekretnine od 27.05.2015.
207. PG CG 877
Ministarstvo finansija - Uprava za nekretnine
Prijava proslijeđena 16.04.2015.
Odgovor Ministarstva finansija - Uprave za nekretnine od 01.06.2015.
208. PG CG 614
Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije
Prijava proslijeđena 22.04.2015.

209. PG CG 027   
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Prijava proslijeđena 04.05.2015.
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma od 12.05.2015.
210. AN CG 009         
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 12.05.2015. 

211. PG MN 940        
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 13.05.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 28.05.2015
212. PG CG 793 
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 18.05.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 05.06.2015.
213. PG CG 354
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 30.06.2015.

214. PG MN 517         
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 16.07.2015.

215. PG CG 280
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 16.07.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 24.08.2015.
216. PG CG 048          
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije
Prijava proslijeđena 16.07.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 24.08.2015.
217. PG MN 107            
Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Zavod za zapošljavanje
Prijava proslijeđena 16.07.2015.
Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja - Zavoda za zapošljavanje od 24.07.2015.
218. NK CG 105 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Centar za socijalni rad
Prijava proslijeđena 16.07.2015.
Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja - Centra za socijalni rad od 24.07.2015.
219. PG CG 390        
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 21.07.2015.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 29.07.2015.
220. PG CG 153         
Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije
Prijava proslijeđena 25.08.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije od 01.09.2015.
221. PG CG 368       
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijava proslijeđena 25.08.2015.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od 01.09.2015.
222. PG CG 555          
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
Prijava proslijeđena 29.09.2015.
223. PG CG 037          
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume
Prijava proslijeđena 05.10.2015.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume
224. PV CG 060          
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume
Prijava proslijeđena 05.10.2015.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume
225. PG CG 668         
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena  27.10.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 19.01.2016.
226. BA CG 081     
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 06.11.2015.
Odgovor Ministarstva zdravlja od 16.12.2015.
227. AN CG 009           
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 01.12.2015.

228. PG MN 934           
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 01.12.2015.

229. PG CG 502       
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Prijava proslijeđena 08.12.2015.
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od 13.01.2016.
230. BD CG 115    
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 10.12.2015.

231. BA CG 024      
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 14.01.2016.
Odgovor Ministarstva zdravlja od 18.02.2016.
232. AN CG 014     
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 14.01.2016.

233. RO CG 043     
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Prijava proslijeđena 14.01.2016.
Odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma od 23.02.2016.
234. PG CG 296           
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
Prijava proslijeđena 03.07.2017.
Odgovor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma od 17.07.2017.
235. PG CG 028 
Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 07.05.2018.
Odgovor Ministarstva zdravlja od 20.07.2018. 
236. PG CG 156 
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 09.05.2018.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 04.09.2018.
237. PG MN 115 
Ministarstvo prosvjete
Prijava proslijeđena 04.09.2018.
 
238. PG MN 903 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Prijava proslijeđena 19.04.2019.
Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja od 19.02.2020. 
239. PG BH 003 
Uprava policije
Prijava proslijeđena 19.04.2019.
Odgovor Uprave policije od 27.05.2019. 
240. PG MN 635
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 17.05.2019.
 
241. PG MN 635 
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 17.05.2019.
 
        242. AN CG 021 
Ministarstvo prosvjete
Prijava proslijeđena 30.05.2019.
 
        243. PG CG 170 Ministarstvo finansija
Prijava proslijeđena 30.05.2019.
Odgovor Ministarstva finansija od 04.07.2019.
        244. PG CG G27 Ministarstvo kulture
Prijava proslijeđena  04.09.2019.
Odgovor Ministarstva kulture od 25.09.2019.
        245. AN CG 021 Ministarstvo prosvjete
Prijava proslijeđena 04.09.2019.
 
        246. AN CG 006 Ministarstvo prosvjete
Prijava proslijeđena 04.09.2019.
Odgovor Ministarstva prosvjete od 25.09.2019.
        247. PG CG G46 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijava proslijeđena 19.09.2019.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od 23.09.2019.
        248. PG CG F49 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijava proslijeđena 25.02.2020.
Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja od 03.03.2020.
249. PG BH 003
Uprava policije 
Prijava proslijeđena  27.07.2020.
Odgovor Uprave policije od 08.09.2020.
250. PV CG 030
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Prijava proslijeđena 27.07.2020.

251. PG MN 659
Uprava za inspekcijske poslove
Prijava proslijeđena 27.07.2020.
Odgovor Uprave za inspekcijske poslove od 08.09.2020.
252. KO CG 111
Ministarstvo prosvjete
Prijava proslijeđena 27.07.2020.
Odgovor Ministarstva prosvjete od 21.09.2020.
253. PG CG G79
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Prijava proslijeđena 27.07.2020.
Odgovor Ministarstva saobraćaja i pomorstva od 08.09.2020.
  254. BA CG 092 Ministarstvo zdravlja
Prijava proslijeđena 08.09.2020.
 
  255. AN CG 021 Ministarstvo prosvjete
Prijava proslijeđena 08.09.2020.
Odgovor Ministarstva prosvjete od 01.10.2020.
  256. BR BR 110 Ministarstvo kapitalnih investicija
Prijava proslijeđena 28.12.2020.
Odgovor Ministarstva kapitalnih investicija od 31.12.2020.
  257. PG CG 029 Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
Prijava proslijeđena 05.05.2021.