Opšte napomene za  za polaganje Stručnog ispita za rad u oblasti sporta

Opšte napomene za za polaganje Stručnog ispita za rad u oblasti sporta

Stručni ispit za rad u oblasti sporta polaže sekretar sportske organizacije, direktor ako ga sportska organizacija ima, lice koje obavlja stručne poslove
Detaljnije
Program za polaganje stručnog ispita u oblasti sporta i literatura

Program za polaganje stručnog ispita u oblasti sporta i literatura

1. Nacionalni propisi u oblasti sporta: pojam sporta; sportski principi; pojam sportske djelatnosti; definicija sportske aktivnosti; javni interes u oblasti s
Detaljnije