Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

13 Berlinska ministarska konferencija

Ministar Aleksandar Stijović učestvovao na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu

Ministar Aleksandar Stijović učestvovao na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu
Datum objave 22.01.2021 16:51 | Autor Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ispis Štampaj stranicu


Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović učestvovao je na najvećoj svjetskoj konferenciji ministara poljoprivrede, održanoj virtuelnim putem, 22. januara za 13 Berlinsku ministarsku konferenciju, čiji je povod Globalni forum za hranu i poljoprivredu. 

Konferenciji je prisustvovalo više od 80 ministara poljoprivrede i najviši zvaničnici velikih svjetskih organizacija poput UN, FAO, OECD, WFP, World Bank… Pregovarano je o ozbiljnosti situacije izavanom usled dvije globalne pojave, Covida 19 i klimatskih promjena, gdje je prepoznat problem gladi u porastu, i procijenjeno je da 2.000.000.000 ljudi u svijetu nema pristup adekvatnoj hrani i čistoj vodi, dok 3.000.000.000 ljudi živi na granici siromaštva i ne mogu da priušte osnovne životne namirnice. 

Usled ovih okolnosti zemlje svijeta solidarišu se da minimiziraju uticaj trenutne pandemije na hranu, sigurnost i zdrastvenu njegu kako bi se izbjegle buduće pandemije i kako bi se prilagodili klimatskim promjenama udrženim akcijama.

Ministri su zajednički izrazili saosjećanje usled devastirajućih ljudskih gubitaka izazvanim zdravstvenim problemima prouzrokovanih COVID, i podjednako zabrinuti zbog socio - ekonomskih posledica, naglasili su da će države da pruže dodatne napore da prevazidju krizu, i da će podržati farmere i radnike kako bi nastavili sa svojim aktivnostima i oporavili se. Usvojenom agendom 2030 za održivi razvoj posvetiće se kreiranju socialne sugurnosti kako bi pomogli siromašnijim i neprivilegovanim populacijama i omugućili funkcionisanje distribucije hrane kroz otvorene markete i efikasno funkcionisanje lanaca snabdijevanja hranom. 

Prepoznavajući rastući rizik prekograničnih uticaja širenja ljudskih, biljnih i životinjskih bolesti i negativnih efekata koje nose, naveli su da podržavaju JEDAN ZDRASTVENI PRISTUP, kroz FAO-OIE-WHO kolaboraciju koja integriše ljudske, životinjske i mjere očuvanja životne sredine kao način koji najviše obećava sprečavanje i upravljanje rizicima povezanih sa panedmijskom otpornošću. 

Svjesni činjenice da klimatske promjene dovode do gubitaka poljoprivrednih prinosa i stoke, dovode do širenja pandemijskih bolesti i da imaju negativan efekat na kvalitet vode, kao i da negativno utiču na šumske ekosisteme, države učesnice se obavezuju da će raditi na smanjenju emisije efekata gasova staklene bašte kako bi ispunili ciljeve Pariškog sporazuma.

PR Služba ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede