Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Osmi sastanak Posebne radne grupe za reformu javne uprave: Razmatran napredak u oblasti reforme javne uprave

Osmi sastanak Posebne radne grupe za reformu javne uprave: Razmatran napredak u oblasti reforme javne uprave
Datum objave 27.04.2021 18:20 | Autor MJU | Izvor: Ministarstvo javne uprave

Ispis Štampaj stranicu


Nastavak osmog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) formirane između Evropske komisije i Crne Gore čijim radom koordinira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija održan je u virtuelnom formatu. Sastanak je otvorio šef jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje, Tomas Haglajtner i ministarka javne uprave, digotalnog društva i medija, Tamara Srzentić.

Sastanak je organizovan u cilju praćenja realizacije zaključaka, odnosno definisanih ciljeva sa osmog sastanka Posebne grupe održanog u oktobru 2020. godine. 

Na sastanku je razmatran napredak u oblasti strateškog okvira reforme javne uprave i finansijske održivosti reformi, razvoja i koordinacije politika, optimizacije javne uprave, implementacije i izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, upravljanja ljudskim resursima, slobodnog pristupa informacijama, Zakona o državnoj upravi, posebno u dijelu Registra državnih organa i institucija kao i pružanja javnih usluga. Takođe, na sastanku je predstavljen plan i način izrade nove Strategije reforme javne uprave 2022-2026. koja podrazumijeva participativan i inkluzivan pristup tokom svih faza izrade Strategije. 

Haglajtner je kazao da reforma javne uprave ostaje važan temelj procesa proširenja. „Važno je obezbijediti da odluke i aktivnosti u ovoj oblasti ne budu u suprotnosti sa na zaslugama zasnovanom, transparentnom i odgovornom javnom upravom na čiju se izgradnju Crna Gora obavezala Strategijom reforme javne uprave,“ saopštio je, naglašavajući značaj kontinuiteta u reformi javne uprave, naročito u oblastima koje se tiču procesa pristupanja EU.

Ministarka Srzentić je istakla da je reforma javne uprave jedan od ključnih prioriteta ove Vlade i Ministarstva. Srzentić je kazala da profesionalizacija javne uprave, zapošljavanje zasnovano na zaslugama i transparentnost predstavljaju neke od ključnih oblasti u kojima su planirane aktivnosti u narednom periodu. Ona je ukazala da je u prethodnom periodu uspostavljena nova organizacija Ministarstva koja je u funkciji daljeg procesa reforme javne uprave i digitalizacije.  Saopštila je da se priprema novi strateški okvir u oblasti reforme javne uprave i digitalne transformacije koji treba da definiše jasne smjernice kako da uprava bude efikasnija i kako da se smanji birokratija. Takođe, ukazala je na važnost digitalne transformacije, posebno u kontekstu pandemije koronavirusa, ističući da je neophodno da udružimo snage, uvodimo nove pristupe, principe i politike, kako bismo građanima isporučili usluge na transparentniji, efikasniji, inkluzivniji način.

Posebna grupa za reformu javne uprave dio je strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i, kao takva, pokazala se kao izuzetno efikasni mehanizam za unapređenje kvaliteta javnih usluga u Crnoj Gori. Reforma javne uprave prepoznata je kao jedan od tri ključna stuba u procesu integracija Crne Gore u EU, pa će, shodno tome, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, nastaviti sa posvećenim radom i ulaganjem truda na ispunjavanju predviđenih zadataka.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA