Način sortiranja:
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma formiraće radno tijelo sa ciljem praćenja stanja u oblasti regionalnog razvoja...

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje tri predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe

Za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu".

Javni poziv
Ministarstvo evropskih poslova Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.

Ministarstvo evropskih poslova daje na javne konsultacije Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Četvrti Javni poziv za predlaganje četiri predstavnika/ica za članove/ice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Na osnovu člana 4 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 110/22)

Javni poziv
Ministarstvo kulture i medija Poziv za slanje priča u vezi sa Danima evropske baštine za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija obavještava zainteresiovane aktere iz oblasti kulture i kulturne baštine da je u okviru inicijative Dani evropske baštine, koja

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV za predlaganje tri (3) predstavnike/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-202

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima

Da se ukljuce u postupak pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana/cu radne grupe

Za izradu Strategije prevencije i zaštite djece od nasilja

Javni poziv
Stipendije
Ministarstvo prosvjete Vlada Mađarske dodjeljuje stipendije za crnogorske državljane za master studije

Vlada Mađarske u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu dodjeljuje stipendije za crnogorske državljane za master studije.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7