Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo kulture i medija Prijavljivanje za 95. nagradu Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2022. godinu

Ministarstvo kulture i medija upućuje poziv domaćim filmskim producentima da do 05. septembra 2022. godine prijave film (igrani, dokumentarni, animirani - pre

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni pozivpravnim licima za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije

Shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori

Javni poziv
Ministarstvo kulture i medija Javni poziv - sektorska analiza

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo sporta i mladih Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa u opštinama

Javni poziv
Ministarstvo prosvjete Poziv Nacionalnog Kapodistrian Univerziteta u Atini za stipendiju

Nacionalni Kapodistrian Univerzitet u Atini objavio je poziv za upis na dodiplomski program “Arheologija, istorija i književnost Starogrčke kulture”.

Javni poziv
EaSI
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Poziv na dostavljanje prijedloga za Nacionalnu kontaktnu tačku u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Europskog socijalnog fonda Plus (ESF+)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je finansijski instrument na nivou EU za promovisanje visokog nivoa kvalitetnog

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista predstavnika NVO predloženih za Savjet za reformu javne uprave

Na osnovu stava 1 člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv za izvođače radova- Šavnik i Žabljak

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 2 Zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvo

Javni poziv
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv za izvođače radova- Nikšić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 2 Zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvo

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU KONCESIONIH AKATA

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7