Način sortiranja:
Ministarstvo pravde Sjećanje na žrtve Holokausta

Ministar pravde Marko Kovač i generalni direktor Direktorata za vjerske zajednice u ministarstvu Dragan Radović prisustvovali su danas izložbi posvećenoj obi

Vijesti
Ministarstvo pravde Obavještenje o imenovanju predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti
Ministarstvo pravde Registar licenciranih stečajnih upravnika

Registar licenciranih stečajnih upravnika

Vijesti
Ministarstvo pravde Održan sastanak Radnog tima za izradu Analize uvođenja procesa vetinga u pravosuđu

Saopštenje za medijeOdržan sastanak Radnog t

Vijesti
Ministarstvo pravde IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRTA AKCIONOG PLANA

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRTA AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJ

Javni poziv
Ministarstvo pravde ISPIT ZA TUMAČA ZA RUSKI JEZIK

Dana 6. februara 2023. godine (ponedeljak) u 15 časova u prostorijama Ministarstva pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica (kancelarija br. 26) pisani dio ispita

Vijesti
Ministarstvo pravde Javni poziv za prijavu kandidata za zamjenika člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde u

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Vijesti
Ministarstvo pravde Poziv za ponovno postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljujePOZIVZA PONOVNO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKAKa

Javni poziv
Ministarstvo pravde Lista predstavnika NVO predloženih za člana/icu Radnog tima za izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pri

Vijesti
1 2 3 4 5 6 7