Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministar pravde na radnom sastanku sa direktorom Uprave za katastar i državnu imovinu
Ministarstvo pravde Ministar pravde na radnom sastanku sa direktorom Uprave za katastar i državnu imovinu

Na današnjem radnom sastanku između ministra pravde, Marka Kovača i direktora Uprave za katastar i državnu imovinu, Koče Đurišića, jedna od glavnih tema bila

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMNETACIJU STRATEGIJE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCION

Javni poziv
Ministar pravde učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Šibeniku
Ministarstvo pravde Ministar pravde učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Šibeniku

Ministar pravde, Marko Kovač, govorio je proteklog vikenda na međunarodnoj konferenciji „Uloga države u jačanju kulture integriteta“ u Šibeniku.

Vijesti/Najave
Komitet za praćenje sprovođenja Konvencije o računarskom kriminalu SE, prisustvovala je i delegacija u sastavu: Valentina Bodven (Ministarstvo pravde), Miroslav Turković (SDT) i Nikola Samardžić (DT ODT-a u Herceg Novom).
Ministarstvo pravde Crna Gora potpisala Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu

Stalna predstavnica Crne Gore pri Savjetu Evrope, ambasadorka Božidarka Krunić, potpisala je u ime Vlade Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kr

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo pravde, uz veliku brigu i dužnu pažnju, cijeneći nezavisnost i nepristrasnost sudske vlasti, prati postupke koji su danas tema laičke i stručne j

Vijesti/Najave
Turska ambasadorka posjetila ministra pravde
18.5.2022.
Ministarstvo pravde Turska ambasadorka posjetila ministra pravde

Izazovi tranzitnog i međunarodnog kriminala, borba protiv terorizma i proces integrisanja u evropsku zajednicu bila su ključna pitanja pokrenuta na današnjem

Vijesti/Najave
Bojan Božović izabran za novog člana Tužilačkog savjeta
Ministarstvo pravde Bojan Božović izabran za novog člana Tužilačkog savjeta

Predsjednica Skupštine Crne Gore, Danijela Đurović, proglasila je danas državnog sekretara Ministarstva pravde, Bojana Božovića, za novog člana Tužilačkog sav

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem

O B A V J E Š T E NJ EKako u upravnom postupku brisanja sa liste stečajni upravnika donijete upravne akte nije bilo moguće izvršiti shodno odredbama Zakona o

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde Informativna brošura za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori

Uz podršku projekta “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” nedavno su objavljene, štampane i distribuirane informativne brošure o

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Obavještavaju se kandidati druge grupe koji polažu usmeni dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika, da će se usmeni dio ispita održati 18, 19 i 20. maja

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7