Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA JAVNE IZVRSITELJE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA JAVNE IZVRSITELJE

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Ibrahim Smilović sastao se sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja: "Zakonitost u postupanju javnih izvršitelja, efikasnost i funkcionalnost sistema moraju ostati prioritet"

Ibrahim Smilović sastao se sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja: "Zakonitost u postupanju javnih izvršitelja, efikasnost i funkcionalnost sistema moraju

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Izveštaj o radu javnih izvršitelja za 2019.godinu

Izveštaj o radu javnih izvršitelja za 2019.godinu

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja 2020.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja 2020.

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji plan nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komora javnih izvršiteljaa u 2020. godini

Godišnji plan nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komora javnih izvršiteljaa u 2020. godini

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Slobodan pristup informacijama broj 02-UPI-060-57/19-2 - Članovi Komisije za polaganje ispita za javne izvršitelje i njihove naknade za rad u komisiji 57

Slobodan pristup informacijama broj 02-UPI-060-57/19-2 - Članovi Komisije za polaganje ispita za javne izvršitelje i njihove naknade za rad u komisiji 57

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Obavještenje o dešifrovanju pisanog dijela ispita za javne izvršitelje - martovski rok 2019. godine

Obavještenje o dešifrovanju pisanog dijela ispita za javne izvršitelje - martovski rok 2019. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja u 2018. godini (20.03)

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja u 2018. godini (20.03)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Obavještenje o datumu polaganja ispita za javne izvršitelje – martovski rok 2019. godine

Obavještenje o datumu polaganja ispita za javne izvršitelje – martovski rok 2019. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji plan nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja

Godišnji plan nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7