Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde Javna poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javna rasprava o tekstu Nacta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama

MINISTARSTVO PRAVDEObjavljuje pozivza javnu raspravu o tekstuNACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMAGrađanima, naučnoj i stru

Javni poziv
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJEza člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje proje

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMNETACIJU STRATE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCION

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih obl

Javni poziv
Logo Ministarstva pravde MPA 2022
Ministarstvo pravde Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika NVO

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH S

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMNETACIJU STRATEGIJE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCION

Javni poziv
Ministarstvo pravde IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 30. marta 2022. godine stavilo na javnu raspravu Nacrt zakona o

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde Završni izvjestaj o realizaciji strategije za zastitu lica s invaliditetom

Završni izvjestaj o realizaciji strategije za zastitu lica s invaliditetom od diskriminacije 2017-2021

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7