Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Lista predstavnika NVO za člana u međuresorskoj radnoj grupi za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III)

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategij

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javno

Konkurs
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV za predlaganje tri (3) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 g

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Rješenje o obrazovanju radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama

U prilogu se nalazi Rješenje o obrazovanju radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Lista predstavnika NVO za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Rješenje o formiranju Komisij za praćenje sprovođenja Strategije Roma i Egipćana 2021-2025

Rješenje o formiranju Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025.

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Lista predstavnika NVO za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u CG 2021-2025.

Lista predstavnika NVO za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u CG 2021-2025.

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Lista predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija koji/koje su predloženi/predložene za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u C

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv NVO-ima za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza za 2022. godinu

Javni poziv NVO-ima za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza za 2022. godinu

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI KONKURS-Zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2021. godini

JAVNI KONKURS „PODRŽIMO SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U CRNOJ GORI“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u obl

Konkurs
1 2 3 4 5 6 7