Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja GDDS - godišnji podaci za 2020. godinu

GDDS - godišnji podaci za 2020. godinu

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Dobra naplata prihoda, manji rashodi

U julu suficit budžeta skoro 42 miliona eura, deficit za 7 mjeseci za 42% manji od planaNastavljen je pozitivan rezultat u kretanju fiskalnih pokazatelja nako

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore u periodu januar - jun 2021. godine (GDDS tabela 6)

Izvršenje budžeta u periodu januar – jun 2021. godine karakteriše veće ostvarenje budžetskih prihoda u odnosu na planirane, dok su rashodi niži od plana, poka

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - maj 2021. godine (GDDS tabela 5)

Prihodi budžeta u periodu januar - maj 2021. godine iznosili su 628,6 mil. € ili 13,6% procijenjenog BDP-a (4.636,6 mil. €) što je na nivou planiranih, dok su

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - april 2021. godine (GDDS tabela 4)

Prihodi budžeta u periodu januar - april 2021. godine iznosili su 491,8 mil. € ili 10,6% procijenjenog BDP-a (4.636,6 mil. €) i u odnosu na uporedni period 20

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - mart 2021. godine (GDDS tabela 3)

Kretanje fiskalnih parametara i u prvom kvartalu 2021. godine pod direktnim je uticajem mjera koje se sprovode u cilju zaštite javnog zdravlja, a koje neminov

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar-februar 2021. godine (GDDS tabela 2)

Nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji nastavlja da diktira trendove u dinamici kretanja budžetskih prihoda i rashoda i u periodu januar - februar 2021.

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u januaru 2021. godine (GDDS tabela 1)

Kretanje prihoda i rashoda budžeta i dalje je značajno determinisano pandemijom virusa COVID-19 i sprovođenjem mjera zaštite javnog zdravlja, kojima se ograni

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u 2020. godini (GDDS tabela 12)

Pandemija virusa COVID-19 i mjere usmjerene na sprječavanje njegovog širenja, direktno su uticale na ekonomske tokove u zemlji i izazvale negativne posljedice

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - novembar 2020. godine (GDDS tabela 11)

Kretanje budžetskih prihoda i rashoda i u periodu januar - novembar pod direktnim je uticajem nepovoljne epidemiološke situacije u zemlji, gdje se u prvom re

Vijesti/Najave
1