Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za 2021. godinu

Analiza konsolidovane javne potrošnje za 2021. godinu

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za III kvartal

JAVNE FINANSIJEJavni prihodi u periodu januar – septembar 2021. godine iznosili su 1.535,3 mil. € ili 31,5% procijenjenog BDP-a (4.881,3 mil. €) i u odnosu na

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za II kvartal 2021. godine

JAVNE FINANSIJEU 2021. godini glavni cilj fiskalne politike je da se uz postepeni ekonomski oporavak obezbijedi stabilnost javnih finansija. Shodno navedenom,

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za I kvartal 2021. godine

JAVNE FINANSIJEEkonomska kretanja u zemlji i u prvom kvartalu 2021. godine prevashodno su pod uticajem mjera koje se sprovode u cilju suzbijanja pandemije vir

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za 2020. godinu

JAVNE FINANSIJEPandemija virusa COVID-19 i njen uticaj na ekonomske tokove, u najvećoj mjeri, opredijelila je kretanje javnih finansija u 2020. godini. Značaj

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za III kvartal 2020. godine

JAVNE FINANSIJESprovođenje mjera usmjerenih na zaštitu javnog zdravlja usljed pandemije virusa COVID-19 uzrokovalo je značajno ograničavanje ekonomske aktivno

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za drugi kvartal 2020. godine

JAVNE FINANSIJENakon pozitivnih makroekonomskih kretanja u 2019. i početkom 2020. godine kao i uspješno sprovedene fiskalne konsolidacije, kojom je unaprijeđe

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Analiza konsolidovane javne potrošnje za I kvartal 2020. god.

JAVNE FINANSIJEGlavni cilj fiskalne politike u 2020. godini, prethodno definisan Fiskalnom strategijom i Zakonom o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, jeste na

Vijesti/Najave
1